Imam e Azam Abu Hanifa Rh. Ka Fatiha Khalful Imam par Ek Anokha Munazra.

Imam e Azam Abu Hanifa Rh. Ka Fatiha Khalful Imam par Ek Anokha Munazra.

Ek Din Bahut Se Log Jama Hokar Aaye Ke Qirat Khalful Imam Ke Masle Me Imam Sahaab Se Guftagu Kare.

Imam Sahaab Rh. Ne Kaha “ Itne Aadmiyo Se Mai Tanha Kyun Kar Bahez Kar Sakta Hu , Albatta Yeh Hosakta Hai Ke Aap Is Majme Me Se Kisi Koi Inteqaab Karle , Jo Sab Ki Taraf Se Is Khidmat Ka Kafeel Ho Aur Uski Taqreer Pure Majme Ki Taqreer Samjhi Jaaye”.

Logo Ne Is Baat Ko Manzoor Kar Liya.

Imam Sahaab Rh. Ne Kaha “Aap Ne Yeh Tasleem Kiya Toh Bahez Ka Khaatma Bhi Hogaya.

“Jis Tarah Ek Shaks Ko Sab Ki Taraf Se Bahez Ka Muqtaar Kardiya ( Yaani Ek Shaks Ki Bahez Poore Majme Ki Bahez Samjhi Jaayegi) Isi Tarah Hum Ne Namaz Me Bhi Ek Imaam Muqarar Kiya Hai Jiski Qirat Tamaam Muqtadiyo Ke Liye Kaafi Hai.

(Seerat E Noumaan : 70)

Yeh Misaal Thi Ab Hadees Sune Huzur Saw Ne Farmaaya  :

“Jo Shaks Imam Ke Peeche Namaz Padhe Toh Imam Ki Qirat Bhi Uski Qirat Hai”.

(Muwatta Imam Muhammed :  Hadees no 117 )

Scan Page : 

Muwatta Muhammad_Page93

Ghair Muqallideen(Firqa e Ahle Hadees) ke Liye (Unke hi) Ghair Muqallid Aalim Maulana Ibrahim Sialkoti Rh. ki Nasihat.

Ghair Muqallideen  ke Liye (Unke hi ) Ghair Muqallid Aalim Maulana Ibrahim Sialkoti Rh. ki Nasihat.

Maulana Ibrahim Sialkoti Sahaab Apne Mashoor Kitaab Taarekh e Ahle Hadees me Likhte hai :

Beshak Baaz Musannifeen ne (Khuda Unpar Rahem Kare) Imam Abu Hanifa Rh. , Imam Muhammed Rh. , Imam Abu Yusuf Rh., Ko Rijaal E Murjiya Me Shumaar Kiya Hai.

Aage Jawaab Dete Huwe Kehte Hai Ke Yeh Aap Par BHOTAAN Hai.   [Tareekh E Ahle Hadees : 56]

Scan Page :

Taarikh Ahlehadees_Page5

Mazeed Ibn Taimiya Rh. Ke Hawaale Se Likhte Hai Ke “ Logo Ne Aap Se Bahut Si Aisi Cheeze Naql Ki Jinse Unka Maqsad Aap Par Buraai Thopna Tha Halaake Wo Baatein  Qat’ii Taur Par Jhoot Hai.

[Tareekh E Ahle Hadees : 57]

Scan Page :

Taarikh Ahlehadees_Page6

Aage Imam Zehbi Rh. Ke Hawaale Se Likhte Hai Ke

“AAP RH. (DEEN KE) PESHWA , SAHAAB WARA-NIHAAYAT PARAISGAAR , AALIM BIL AMAL THE , IBAADAT GUZAARTHE , BADI SHAAN WAALE THE.BAADSHAHO KE IN-AAMAAT QUBOOL NAHI KARTE THE BALKE TIJAARAT KARKE APNI ROOZI KAMAAKAR KHAATE THE “.

[Tareekh E Ahle Hadees : 58]

Scan Page :

Taarikh Ahlehadees_Page7

Likha Hai Ke Imam Abu Hanifa Rh. Me KOI AAIB NAHI  Aur Aap Kisi Buraai Se Mut-Tahim Na The.

[Tareekh E Ahle Hadees : 59]

Scan Page :

Taarikh Ahlehadees_Page8

Agle Safa Par Ibn Hajar Ke Hawaale Se Likha Hai Ke

“IMAM ABU HANIFA RH. SE BURAAI RAKHNE WAALE LOG KUCH TOH HAASID HAI AUR KUCH TOH JAAHIL HAI”.

Is Ibaarat Par Maulana Ibrahim Sialkoti Likhte Hai Ke

“ SUBHAN ALLAH KAISE IKHTESAAR SE 2 HURFO (LAFZO) ME MU-AAMLA SAAF KARDIYA HAI ”.

 [Tareekh E Ahle Hadees : 60]

Scan Page :

Taarikh Ahlehadees_Page9

Qususan Aimma E Arba Se Husn E Aqeedat Rakhna Barkat Ka Zariya Hai.

(Taarekh E Ahle Hadees : 72 )

Likhte Hai Ke Subah Ke Waqt Imam Sahaab Rh. Ke Mutalliq Tehqiqaat Shuru Kardi (Taake Unpar Laan Taan Karsaku)Toh Mere Dil Kuch Ghubaar Aagaya Jiska Asar Yeh Huwa Ke Din Dopaher Ke Jab Suraj Pura Tarah Rukun Tha. Yaka Ek Mere Saamne Andheraa Chaaya Gaya.

Toh Khuda Tala Ne Meri Dil Dala Ke Yeh HAZRAT IMAM SAHAAB RH. SE BAD-ZANI KA NATIJA HAI  Isse Istaghfaar Karo.Maine Kalimaat E Istaghfaar Dauraana Shuru Kiye. Wo Andhera Fauran Chala Gaya.

Us Waqt Se Hazrat Imam Sahaab Rh. Se Husn Aqeedat Zyaada Bardgayi Hai.

(Taarekh E Ahle Hadees : 72 )

Scan Page :

Taarikh Ahlehadees_Page21

Aage Likhte Hai Ke

“ JO SHAKS AIMMA E DEEN KE HAQ ME BE-AADBI KARE WO NEEM RAAFZI HAI “.

(Taarekh E Ahle Hadees : 73 )             

Scan Page :

1240304_1414895388733226_695869504_n

Yahi Waje Hai Ke Maulana Ibrahim Sahaab Ne Aur Kitaab Tehreer Ki 22 Naamwar Fuqaaha Wa Muhaddiseen Jisme Sabse Pehle Imam E Azam Abu Hanifa Rh. Ka Tazkirah Kiya Hai.

Mashoor Ghair Muqallid Aalim Maulana Ibrahim Siyaal Kothi Sahib Tehreer Farmate Hain: Shaikh Muhammad Bin Abdul Wahab Hambali Mazhab Ke Muqallid The,

Chunanche Ye Baat Unke Apne Khutbe Se Zaahir Hai Jo Unho Ne Haram Mohtaram Me Har Chaar Mazhab Ke Naami(Mashoor) Ulama Ke Samne Bayaan Kiya.

[Tareekh E Ahle Hadees : 143]

Scan Page :

Full page photo_Page1

Hanafiyo Aur Ahle Hadeeso Me Iktelaaf Sirf Furu Masail Me Hai , Aqaid Me Nahi Hai. [Tareekh E Ahle Hadees :  141]

Scan Page :

Full page photo1_Page1

Imam Abu hanifa Rh. ko Imam e Azam Likha hai.

[Tareekh E Ahle Hadees :  53 ,58 ]

Scan Page :

Taarikh Ahlehadees_Page2

Barhaal In Tamaam Ibaaraat  Se Chand Baatein Zahen Me Aayi Hai. Jo Darj E Zail Likhi Gayi Hai.

 1. Jo Shaks Imam Ke Haq Me Be-Adhbi Kare Wo Neem Raafzi Hai.
 2. Imam Abu Hanifa Rh. Ka Laqab Imam E Azam Hai.
 3. Imam Abu Hanifa Rh. Par Rijaal E Murjiya Ka Ilzaam Hai Jo Saraasar Jhoot Aur Bhotaan Hai.
 4. Hazrat Imam Sahaab Rh. Se Husn Aqeedat Zyaada Bardgayi Hai.
 5. Imam Sahaab Rh. Bade Ilm , Zayed , Aabid Aur Taqweguzaar The.
 6. Imam Sahaab Rh. Me Koi Aaib Nahi .
 7. Imam Sahaab Pe Laan Taan Karne Se Allah Ka Ghazab Naazil Hota Hai.
 8. Hanafiyo Aur Ahle Hadeeso Me Iktelaaf Sirf Furu Masail Me Hai , Aqaid Me Nahi Hai.
 9. Shaikh Muhammad Bin Abdul Wahab Hambali Mazhab Ke Muqallid The.
 10. Aur Imam Abu Hanifa Rh. Se Buraai Rakhne Waale 2 Log Hai Ek Toh Haasid Hai Aur Dusra Jaahil Hai.

Pas Yeh Khud Ghair Muqallideen Aalim Ki Gawahi Hai Lekin Iske Barqilaaf Ghair Muqallideen Aimma E Arba Aur Qususan Imam Sahaab Rh. Ke Haq me Saqt Be-Adhbi Karte Hai.

Unko Chahiye Ke Apne Hi Aalim Ki Tamaam Nasihate Maankar Aimma E Arba Ke Haq Me Adbi Na Kare Warna Wo Bhi Allah Tala Ke Azaab Me Giraftaar Hosakte Hai.

Imam Abu Hanifah (Rh.) Par Imam Nasai (Rh.) Ki Jarah Ka Jawaab.

Imam e Azam Abu Hanifah (Rh.) Par Imam Nasai (Rh.) Ki Jarah Ka Jawaab : 

Imam Nasai Rh. Ki Is Jarah Ke  Mutalliq Alama Hussain Al Sad Seer Alam Ul Nubala Ke Muhaqiq Likhte Hai :

Aur Imam Nasai Rh. Aur Ibn A’adi Rh. Se Hafz Ke Aitebaar Se Jo Imam Abu Hanifa Rh. Ki Ta’azeef Manqool Hai , Pas Wo Mardood Hai , Ima Jarah Wa Ta’adeel Ali Bin Madeeni Rh. , Yahiya Bin Maeen Rh. , Shoba , Israel , Yahiya Bin Aadam , Ibn Dawud Aur Hasan Bin Saleh Wagaira Ahem Ki Tauseeq Ki Muqaable Me Iska Koi Aitebaar Nahi Hai. Yeh Tamaam Ke Tamaam Abu Hanifa Rh. ke Mu-aasir Ya Unse Qareeb Hai Aur Yeh Tamaam Log Nasai Aur Ibn A’adi Se Kahi Zyaada Imam Abu Hanifa Rh. Se Waaqif The.

(Tehqeeq Seer Alamul Nubula : Jild 2 : Safa 392)

Imam Abu Hanifah (Rah) Siqah (Qaqbil E Aitemad) Hain.

Muhammad Ibn Saad Alawfi Farmate Hain Ke  Mai Ne Ibn Maeen (Rah) Ko Farmate Huwe Suna Ke Imam Abu Hanifah (Rah) Siqah (Qaqbil E Aitemad) Hain, Wo Jis Hadees Ko Mahfooz Kiye Wahi Hadees Bayan Karte Hain Aur Jis Ko Mahfooz Nahi Kiye Us Ko Bayan Nahi Karte.

Saleh Bin Muhammad Alasadi Ibn Maeen (Rah) Se Rivayat Karte Hain Ke Imam Abu Haifah (Rah) Hadees Me Siqah (Qaqbil E Aitemad) Hain.

Ibn Muharriz Ibn Maeen (Rah) Se Rivayat Karte Hain Ke Imam Abu Hanifah (Rah) Ke Hadees Me Koi Kamzoori Nahi Hai, Aur Farmaya Ke Imam Abu Hanifah (Rah) Hamare Nazdeek Sachchon Me Se Hain Un Ko Jhoot Ke Sath Muttahm Nahi Kiya Jaasakta , Aur Ibn Hubaira Ne Qazi Banana Chaha ,Tu Unhone Qazi Banne Se Inkar Kar Diya.

Abu Wahab Muhammad Bin Muzahim Farmate Hain Ke Mai Ne Abdullah bin Mubarak (Rah) Ko Farmaate Huwe Suna Ke Logon Me Sab Se Bade Faqeeh Imam Abu Hanifah (Rah) Hain Mai Ne Un Ki Tarah Koi Faqeeh Nahi Dekha , Aur Farmate Ke Agar Allah (Swa) Imam Abu Hanifah (Rah) Sufiyan (Rah) Ke Zaria Meri Madad Na Karta Tu Mai Aam Logon Ki Tarah Hota.

Ibn Abi Khaisama Farmate Hain Ke Humse Sulaiman Ibn Abi Shaik Ne Bayan Kiya Ke Imam Abu Hanifah (Rah) Muttaqi Aur Sakhi Aadmi Hain.

Ibn Isa Ibn Tabba Rivayat Karte Hain Ke Mai Ne Rwh Ibn Ubadah Ko Farmate Huwe Suna Ke Wo Ibn Juraij Ke Pas The 150hj Me Us Waqt Un Ke Pas Imam Abu Hanifah (Rah) Ke Inteqal Ki Khabar Pahubchi, Tu Unhone Innalillah Padha Aur Gham Ka Izhar Kiya, Aur Farmaya Bahot Bada Ilm Chalagaya , Aur Usi Sal Ibn Juraij Ka Bhi Inteqal Hoga.

Yahya Ibn Maeen (Rah)Farmate Hain Ke Mai Ne Yahya Bin Sayeed Qattan (Rah) Farmate Huwe Suna Allah Ki Qasam Hum Ne Imam Abu Hanifah (Rah) Se Behtar Kisi Ki Raiye Nahi Suna Aur Hum Un Ke Aksar Aqwal Par Amal Karte Hain.

Rabee Aur Harmalah Farmate Hain Ke Hum Ne Imam Shafae (Rah) Ko Farmate Huwe Suna Ke Log Fiqah Me Imam Abu Hanifah (Rah) Ke Bachchon Ki Tarah Hain.

1. (Tahzeeb At Tahzeeb Vol 4 Page No:229,230)

Scan Page :

Tehzeeb ut Tehzeeb

2) Tahzeeb Al Kamaal Vol 29 Page No:424

Scan Page :

Tehzeeb ul Kamaal

3) Tareekh E Baghdad Vol 15 Page No: 580,581.

 Scan Page :

Taarekh e Baghdad

4) Tareekh E Kabeer Lil Bukhari Vol 8 Pg No : 81

Scan Page :

tareekh e kabir vol 8 p 81_Page1

Aur Jo Scan Ghair Muqallideen ne Dalaah Hai  Ussi  Page par Arabic Me Likha Hai(Black Colour in Scan Page)  Sabaqat Taleeq Yani Is Ke Mutalliq Hum Ne Peeche Zikar Kiya Hai,

Scan Page : 

1

Aur Wo Isi Kitab Ke Page No: 240,241 Me Serial No(586) Me Maujood Hai Ke “ Aur Khak Mizan Me Imam Nasae Ibn Adi Waghairah Ka Zaeef Kahna Aur Un Ke Halat Mizan Me Ek Zanni(Zahni) Baat Hai ,

Aur Tahqeeqi Baat Ye Hai Ke Imam Zahabi Ne Imam Abu Hanifah (Rah) Ke Halat Ko Tazkirah (Kitab) Me Zikar Kiya Aur Un Ke Hadees Ke Muaamle Ko Mazboot Qarar Diya Hai ,Aur Hazrat Ata(Rah) Se Abu Ishaq(Rah) Tak Imam Abu Hanifah(Rah) Ke Asateza Ka Zikar Kiya Hai ,Aur Farmaya Ke Imam Abu Hanifah(Rah) Ne Kai Martaba Hazrat Anas Bin Malik (Raz) Ka Didar Kiya Hai Jab Wo Un Ke Pas Kofah Aaye,  Ibn Maeen (Rah) Farmate Hai Ke Imam Abu Hanifah (Rah) Siqah (Qaqbil E Aitemad) Hain, Wo Jis Hadees Ko Mahfooz Kiye Wahi Hadees Bayan Karte Hain Aur Jis Ko Mahfooz Nahi Kiye Us Ko Bayan Nahi Karte, Aur Ibn Mubarak (Rah) Farmate Hai Ke Mai Ne Imam Abu Hanifah (Rah) Ke Jaysa Kisi Ko Faqeeh Nahi Dekha,

Scan Page :

Kitaab ul Zu-aafa

Aur Makki Ibn Ibrahim (Rah) Farmate Hain Ke Imam Abu Hanifah(Rah) Apne Zamane Me Sab Se Ziyada Janne Wale The Aur Mai Ne Kofion Me Un Se Ziyada Muttaqi Nahi Dekha, Imam Shafae (Rah)  Farmate Hain  Ke Log Fiqah Me Imam Abu Hanifah (Rah) Ke Bachchon Ki Tarah Hain, Yazid Ibn Haroon Se Sawal Kiya Gaya Hai  ,

Dono Me Kaun Bade Faqi Hai Abu Hanifa Ya Sufiyan Toh Inhone Kaha Sufiyan Hadees Ke Bade Hafiz Hai Aur Abu Hanifa Rh. Bade Faqi Hai , Aur Abuhanifa Rh. Ko Qaza-At (Qazi Banne ) Par Majboor Kiya Gaya Toh Inhone Qazi Banne Se Inkaar Kardiya Aur Wo Bahut Kasrat Se Roza Rakhne Waale Shab Guzaar The.

Yahya Ibn Maeen (Rah)Farmate Hain Ke Mai Ne Yahya Bin Sayeed Qattan (Rah) Farmate Huwe Suna Allah Ki Qasam Hum Ne Imam Abu Hanifah (Rah) Se Behtar Kisi Ki Rae Nahi Suna Aur Hum Un Ke Aksar Aqwal Par Amal Karte Hain.

Tehzeeb Ul Kamaal Me Ibn Maeen Ke Qaul Me Itna Izaafa Hai , (Yahiya Bin Saeed) Qattan Rh. Kufi-een Ke Aqwal Me Se Kisi Ke Qaul Ko Ikhtiyaar Karte The.Abu Dauwd Rh. Farmaate Hai Ke Abu Hanifa Rh. Imaam The.

Aur Barhaal Jo Baat Kahi Gayi Ke Imam Abu Hanifa Rh. Murji The Toh Yeh Lambi Bahez Hai Hamari Is Kitaab Ke Likhne Ke Tariqe Se Wo Bahez Alag Hai Yaha Par Itna Kehde Hamare Liye Kaafi Hai Ke Yaqinan Murjiya Me Do Firqe Hai Ek Gumraah Murjiya Aur Ahle Sunnat Murjiya Aur Abu Hanifa Rh. Unke Shargird Aur Unke Asteza Wagaira Qaabil E Aitemaad Raaviyo Me Se Hai Aur Ahle Sunnat Murjiya Me Shumaar Kiye Gaye Hai Na Ke Gumrah Murjiya Me.

Wallahu Aalaam.

Wazahat : Is Tehqeeq Se Yeh Baat Wazeh Hoti Hai Ke Imam Abu Hanifa Rh. Fuqaaha O Muhaddiseen Wa Aimma E Jarah Ta’adeel Ki Nazar Me Siqa Aur Qaabil E Aitemaad Aur Fiqa Me Sabse Bade Faqi Aur Apne Zamaane Ke Ulama Me Bahut Bade Aalim The.

Ghair Muqallideen Ne Jo Hawaala  Pesh Kiya Hai Uske Bare Me Zyaada Se Zyaada Yahi Kaha Jaayega Ke Yeh Imam Nasai Rh. Ki Qata Hai Aur Ahle Hadees Ulama Bhi Imam Abu Hanifa Rh. Ko Faqi Aur Siqa Maante Hai.

(Dekhiye : 22 Naamwar Fuqaaha Wa Muhaddiseen Az Maulana Md Meer Ibrahim Sialkoti) Me Sabse Pehle Ibrahim Sialkoti Sahaab Ne Imam Abu Hanifa Rh. Ka Hi Tazkirah Kiya Hai Jisse Maloom Hota Hai Ke Fuqaaha Wa Muhaddiseen Me Ahle Hadees Ulama Ki Nazar Me Imam E Azam Abu Hanifa Rh. Ka Maqaam Wa Martaba Sabse Buland Wa Baala Hai.

Scan Pages :

1.

2

3

4

5

6

Mazeed Tehqeeq Ke Liye (Tareekh E Ahle Hadees ) Bhi Mulaaheza Farmaaye Jisme Maulana ne Imam Abu Hanifa Rh. ka Difa Kiya Hai aur Farmaaya hai ke Aimma e Arba se Husn e Aqeedat Nuzool e Barkat ka Zariya Hai. (Taarekh e Ahlehadees : 72 )

Scan Page :

2

Mazeed Likhte hai ke Aimma e Arba ke Haq me Be-adbi Kare Wo Neem Raafzi Hai. (Taarekh e Ahlehadees : 73 )

Scan Page : 

1240304_1414895388733226_695869504_n

In Tamaam Baato se Yeh Baat Wazeh Hogayi ke Imam Abu Hanifa Siqa Hai aur Jab Ghair Muqallid Aalim ne Is Baat ka Aiteraaf Karliya Hai Toh Is Aiteraaz ki Kya Haqiqat Rehgayi ?

Difa e Ibn ul Ja’ad (Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh.)

Difa e Ibn ul  Ja’ad (Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh.)

Bismillah Hir Rahmaan Nir Raheem

Note : Is Article me Imam Bukhari ke Ustaad e Mohtaram Imam Ali bin Ja’ad Rahmatullahi Alai par Ghair Maslak ke Ghair Muqallid Aalim Zubair Ali Zai ke Kiye Gaye Aiteraazaat ke Jawaabaat Diye Gaye hai.

Aiteraaz : Zubair Ali Zai Ne Yeh Tohmat Lagayi Hai Ke Imam Bukhari Rh. Ke Ustaad E Mohtaram Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. Hazrat Usmaan Rdh. , Hazrat Muwaiya Rdh. , Hazrat Abdullah Bin Umar Rdh. Par Tanqeed Karta Tha.  (Ameen Safdar Ka Ta’aqub : 65)

Yeh Tohmat Kai Wajo Se Baatil Hai.

1. Ali Bin Ali Ja’ad Bukhari Shareef Ke Raavi Hai.Haafiz Ibn Hajar Asqalaani Rh. Farmaate Hai Ke Imam Bukhari Rh. Ne Unse 13 Hadeese Apni Kitaab Saheeh Bukhari Me Riwayat Ki Hai.  (Tehzeeb At Tehzeeb : Jild 7 : 285)

Isi Tarah Khud Hafiz Ibn Hajar Rh. Ne Tehzeeb At Tehzeeb( Jild 1 : Safa 689)  Me Aur Imam Suyuti Rh. Ne Tadreeb Ur Raavi (Jild 1 :Safa 279 ) Me Ali Bin Ja’ad Rh. Ko Bukhari Shareef Ke Raaviyo Me Shumaar Kiya Hai.

Ab Zubair Ali Zai Ko Yeh Riwayat Par Aiteraaz Karne Se Pehle Yahi Aiteraaz Imam Bukhari Rh. Par Kare Ke Inhone Aise Raavi Ki Riwayat Apni Saheeh Me Kyun Daaqil Ki Hai.

2. Ulama E Ahle Sunnat Ka Usool :

Jis Raavi Ka Siqah Wa Sadooq Hona Saabit Hojaaye Uska Kharji , Khudri , Raafzi , Shi’yi , Murji , Jehmi Wagaira Hona Sehat E Hadees Ke Khilaaf Nahi Hai Ba-Sharte Ke Wo Daii Biddat Ki Taraf Na Ho. (Ahsaan Ul Kalaam : Jild 1 : Safa 30 )

Isi Tarah Jo Raavi Biddati Ho Aur Uski Hadees Uske Biddat Ki Taraf Dai Na Ho Toh Uski Hadees Qubool Ki Jayegi. (Naimatul Mun-Im Sharah Muqaddama Saheeh Muslim- Az-Hazrat Maulana Naimatullah Sahaab , Published By Makatab Naimat Deoband)

IN USOOLO SE SAAF MALOOM HUWA KE AGAR KISI RAAVI PAR BIDDAT KI JARAH HO YA AGAR WO BIDDATI BHI HO , LEKIN AGAR USKA SIQA WA SADOOQ SAABIT HOJAAYE AUR WO JO HADEES BAYAAN KARE US HADEES SE USKI BIDDAT KI TAAID NA HOTI HO ,

TOH USKI HADEES QUBOOL KI JAAYEGI.

Bas Agar Bilfarz Ali Bin Al Ja’ad Shia Hai Toh Wo Jo Hadees Bayaan Kare , Agar Unke Biddat Ki Taaid Na Hoti Ho , Toh Unki Hadees Qubool Ki Jaayegi.

Aur Ali Bin Ja’ad Rh. Nihaayat Siqa Wa Aadil Raavi Hai , Tamaam Muhaddiseen Ne Unki Tauseeq Ki Hai.

 1. Imam Ibn Saaleh Rh.
 2. Imam Nasail Rh.
 3. Imam Abu Zara’a Rh.
 4. Imam Abu Haatim Rh.
 5. Imam Ibn Qaane Rh.
 6. Imam Muhammed Bin Saaleh Rh.
 7. Imam Mateen Rh.
 8. Imam Ur Rijaal Imam Yahiya Bin Maeen Rh.
 9. Imam Ibn Hajar Asqalaani Rh.

Balke Khud Ghair Muqallid Aalim Maulana Nazeer Ahmed Rehmani Sahaab Likhte Hai : Jamhoor Aimma  E Muslimeen Ne In Dono Kitaabo (Bukhari Wa Muslim) Ka Saheeh Hona Tasleem Kiya Hai Jiske Ma’ana Yeh Hai Ke Unke Raawiyo Ki Aadalat Par Jamhoor Ummat Ka Ittefaaq Hai. (Anwaar Ul Musaabih : 219)

Khud Zubair Ali Zai Ne Likha Hai : Ashaab E Saheeh Ka Kisi Raavi Se Saheeh Me Ikraaj Us Raavi Ki Unke Nazdeek Tauseeq Hoti Hai. (Tadaad E Qiyaam E Ramzan Ka Tehqiqi Jayeza : 71 )

Bas Jab Ali Bin Al Ja’ad Rh. Siqah Raavi Hai Aur Unki Tauseeq Ghair Muqallideen Aur Khud Zubair Ali Zai Ke Nazdeek Bhi Saabit Hai Toh Phir Unka Shi’yi Hona Sehat E Hadees Ke Munaafi Nahi.

Isi Tarah Shia Hone Ka Ilzaam Imam Haakim Rh.Par Bhi Hai.

Alama Zehbi Rh. Ne Unke Bare Me Likha Hai : Wo Mashoor Shia Hai. (Mizaan Ul Aitedaal : Jild 3 : 608)

Lekin Jab Baat Unki Riwayaat ki Aati hai toh Ulama ne Isi Usool Ko Saamne Rakh kar Yeh Kaha hai ke “ Imam Haakim Rh. ki Wo Riwayat Qaabil e Qubool hai Jinse Unki Biddat Ki Taa-id Na Hoti ho” aur Imam Haakim Rh. Bilaa Ittefaaq siqa Raavi hai.

Aur Isi Tarah Imam Haakim Rh. ne Shaikhain(Hazrat Abu Bakr aur Hazrat Umar  Rdh.) ke Manaaqib Likhe hai , Unse aur Kai Sahaba Rdh. se Riwayat ki hai.

Lehaaza Unpar Shia Hone ka Ilzaam Mardood hai.

Isi Tarah Zubair Ali zai ne Bhi Imam Haakim Rh. par Jarah ko Mardood Qaraar diya hai. (Fatiha Khalful Imam : Safa 89)

Barhaal Jab Imam Haakim Rh. Ne Apni Kitaab Me Shaikhain Rdh. Ki Manaaqib Bayaan Kiye , Unse aur Kai Sahaba Rdh. se Riwayat Li hai , Toh Hazrat Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. Ne Apni Kitaab “ Musnad Bin Al Ja’ad ”  Me Hazrat Siddiq Akbar Rdh. , Farooq e Azam Rdh. , Zin-Norain Rd.  , Ibn Masood Rdh. , Ibn Omer Rdh. , Muwaiya Bin Abi Sufiyan Rdh.,   Hazrat Ayesha Rdh. , Wagaira Hazraat Se Riwayat Li Hai.

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Siddiq e Akbar Radhi Allahu Anhu se Riwayat.

Abu Bakr

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Farooq e Azam Radhi Allahu Anhu se Riwayat (aur Isi Hazrat Ayesha Siddiqa Radhi Allahu Anha se Bhi Riwayat Marwi Hai).

Umar

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Osmaan e Ghani Radhi Allahu Anhu se Pehli Riwayat

Usmaan

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Osmaan e Ghani Radhi Allahu Anhu se Dusri Riwayat (aur Isi Inhone Hazrat Zaid Bin Saabit Radhi Allahu Anhu se Bhi 2 Riwayate Li hai).

Usmaan (2)

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Osmaan e Ghani Radhi Allahu Anhu se Teesri Riwayat.

Osman

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Hazrat Muwaiya Bin Abi Sufiyan Radhi Allahu Anhu se Riwayat.

Muwaiya

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Ummul Momineen Hazrat Ayesha Radhi Allahu Anha se Dusri Riwayat.

Ayesha

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Ummul Momineen Hazrat Ayesha Radhi Allahu Anha se Teesri Riwayat (Isi Tarah Inhone Ashaab e Abdullah Bin Masood Rdh. se Bhi Riwayat ki hai).Ayesha aur Ashaab e Abdullah

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Abdullah Bin Masood Radhi Allahu Anhu se Pehli Riwayat.

Ibn Masood

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Abdullah Bin Masood Radhi Allahu Anhu se Dusri Riwayat.

Abdullah Ibn Masood

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Abdullah Bin Omer Radhi Allahu Anhu se Pehli Riwayat.

Ibn Umar

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Abdullah Bin Omer Radhi Allahu Anhu se Dusri Riwayat.

Ibn Umar (2)

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Hazrat Abu Hurairah Radhi Allahu Anhu se  Riwayat (Aur Isi Tarah Ibn Masood Radhi Allahu Anhu se Ek Riwayat aur Unke Shaagird e Khaas Hazrat Alqama Rh. se 2 Riwayate aur Degar Ashaab se Bhi Riwayat ki hai).

Abi Hurairah

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Anas Bin Malik Radhi Allahu Anhu se Pehli Riwayat.

Anas

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Anas Bin Malik Radhi Allahu Anhu se Dusri Riwayat.

Anas Bin Malik (2)

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Anas Bin Malik se Radhi Allahu Anhu se Teesri Riwayat.

Anas Bin Malik

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Jabir Bin Abdullah se Radhi Allahu Anhu se Riwayat.(Aur Isi Tarah Inhone 2 aur Riwayate Hazrat Abdullah bin Omer Rdh. se Riwayat ki hai)

Jabir Bin Abdullah

Dunya Me Kya Aisa Koi Shia Maujood Hai Jo Unse(Khulfa e Rasheedin aur Sahaba Rdh.) se  Riwayat Lene Ke Liye Taiyaar Hai ???

Pas Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. Ne Unse( Hazrat Osman e Ghani , Ibn Omer aur Muwaiya Bin Abi Sufiyan Rdh.) Riwayat Li Hai Toh Unpar Tanqeed Ka Ilzaam Khud Ba Khud Baatil Hai.

Lekin Ab Dekhna Yeh Hai Ke Kya Zubair Ali Zai Ne Jo Insaaf Imam Haakim Rh.Ke Saat Kiya Kya Wo Insaaf Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. Ke Saat Karege ??

3. Ali Bin Al Ja’ad Agar Shia Hai Wo Toh Mutaqaddimeen E Shia Me Se Hai Aur Ulama Mutaqaddimeen Ki Istelaah Me Shia Usko Kehte Hai Jo Hazrat Ali Rdh. Ko Hazrat Usmaan E Ghani Rdh. Par Fazilat Deta Hai Aur Isko Tafseeli Shia Bhi Kehte Hai.In Mutaqaddimeen Shiyo Me Maujuda Shiyo Ki Tarah Kufriya Aqaid(Takfeer E Sahaba Rdh. , Inkaar E Quraan Wagaira) Nahi The Balke Jo Shaks In Kufriya Aqaid Ka Motaqid Hota Tha Usko Ulama E Qadeem Raafzi Aur Ghaali Shia Se Pukaarte The.

Chunaanche Hafiz Ibn Hajar Asqalaani Rh. Likhte Hai : Istelaah Qadeem Me Shiyat Hazrat Ali Rdh. Ki Muhabbat Aur Unko Degar Sahaba Rdh. Se Afzal Samajhne Ka Naam Hai.Jo Shaks Hazrat Ali Rdh. Ko Hazrat Abu Bakr Rdh. Aur Hazrat Umar Rdh. Par Muqaddam Samajhta Hai Toh Wo Ghaali Shia Hai Usi Ko Raafzi Kaha Jaata Hai Warna Usko Shi’ee Kehte Hai.Phir Agar Iske Saat Bughz Wa Nafrat Ka Izhaar Bhi Ho Toh Wo Raaziyat Me Ghulu Karne Waala Hai Aur Agar Wo (Hazrat Ali Rdh.) Ke Dobaara Dunya Me Aane Ka Aqeeda Rakhta Ho Toh Wo Ghulu Me Bhi Aage Hai. (Hadi Us Saari : 459 )

Maulana Irshaad Ul Haq Asri Ghair Muqallid Likhte Hai : Muqaddimeen E Arf Me Shia Usko Kehte Hai Jo Sirf Hazrat Ali Rdh. Ko Hazrat Usmaan Rdh. Par Fazilat De. (Risala E Maulana Sarfaraaz Sahaab Apno Tasaanif Ke Aaine Me : 66)

Chuke Maujuda Shiyo Me Bhi Raafziyo Ki Tarah Kufriya Aqaid Paaye Jaate Hai Isliye Ab Shia Aur Raafzi Ka Misdaaq Ek Hi Hai Lekin Istelaah E Qadeem In Dono Me Farq Tha.

Pas Jo Raavi Shia Ke Saat Majrooh Huwa Aur Isme Raafziyo Ki Tarah Yeh Aqaid NA Paaye Jaate Hai Toh Aise Raavi Ki Riwayat Qaabil E Qubool Hoti Hai Kyunke Aise Tafseeli Rraaviyo Ki Riwayate Saheehen Me Bhi Maujood Hai.

Chunaanche Sirf Alama Suyuti Rh. Ne Taqreeban 25 Raavi Aise Shumaar Kiye Hai Jo Tashee Ke Saat Majrooh Hai. (Tadreeb Ur Raavi : Jild 1 : 279). Aur Imam Haakim Rh. Toh Yaha Tak Farmaate Hai Ke Saheeh Muslim Toh Aise Raaviyo Se Bhari Huwi Hai. (Tadreeb Ur Raavi : Jild 1 : 279).

Pas In Tamaam Baato se Haq Wajeh Hogaya hai aur Zubair Ali Zai ka Aiteraaz Bilkul Baatil hai.

Allah Tala se Dua Hai ke Allah Hum Sabko Aise Logo ke Fitno aur Waswaso se Mehfooz Rakhe…..Ameen.

Kya Karaamaat Ke Zikr Se Shirk Phail Raha Hai ?

Bismillahir Rahmaanir Raheem

Maulana Zakariyah (rah.) ne Apni Kitab [Faza'il-e-Aa'maal] me Allah walo’n ki Karaamaat ka zikr kiya hai. Lekin Aaj ke daur ke Fitnah Parast Ghair-Muqallideen Raafzi (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees In Waqeat ko SHIRK phailne ka zariyah bataate hain aur Is Kitab ko SHIRKIYAH KITAB tak keh dete hain. (Al-Ayaazu billah)

Ahl-e-Sunnat Wal Jama’t, Ahnaf-Deoband ka Aqeedah Ye hai ke KHILAF-E-AADAT batei’n Jo Anbiya’ se ba-taur MU’JIZAH ke aur Auliya’ se ba-taure KARAMAT ke Zaahir hote hain, Is me IKHTIYAR sirf aur sirf ALLAH ta’la ka hota hai aur Zahoor Makhlooq aur Bandah ke Hath par hota hai.

Chunacha Qur’an-e-Kareem me Hazrat Maseeh (alaihis salaam) ke Hairat Angeiz Mu’jizaat mazkoor hain ke Wo Korhi ke Beemaar ko durust kar dete.

Maadar Zaad Andhay ko beena kar dete hain.

Murday ko Zindah kar dete hain.

Lekin Is hawale se hamara Ye AQEEDAH hai ke Ye MU’JIZAAT Hazrat Eisa (alaihis salaam) ke hath par Zaahir hue, Magar Ye darassal QUDRAT KHUDAWANDI ka Zahoor tha.

Jab Musalman Isey Qudrat-e-Ilaahi ki Karishmah Saazi maante hain to Unko Har Har Mu’jizah DALEEL-E-TAUHEED nazar aata hai.

Lekin Esaa’i In Mu’jizaat ko Hazrat Eisa (alaihis salaam) ki Aadat aur Unke Ikhtiyar se maante hain to Unhone Ek Ek Mu’jizah ko DALEEL-E-SHIRK bana liya.

Ab Mu’jizaat ke Zahoor se SHIRK kasheed kar lena Isme Na to Allah Ta’la ka Qusoor tha Na Eisa (alaihis salaam) ka, Agar Qusoor tha to Esaayi ZEHNIYAT ka tha, Jisne TAUHEED ko SHIRK bana daala.

Bilkul Isi tarah Ahl-e-Sunnat Wal Jama’t Musalman Jab Auliya’ Allah ke Hatho’n Zahoor hui KARAAMAAT ka Mutali’a karte hain to Unko Allah Ta’la ke Ilm wa Qudrat ka Nateejah qaraar dete hain. Isliye Humein in KARAAMAAT me TAUHEED hi TAUHEED nazar aati hai.

Lekin Jo Log In Karaamaat ka Mutali’a Esaayi Zehan se karte hain to Wo KARAAMAAT unko SHIRK nazar aate hain.

To Qusoor Na Allah Ta’la ka hai ke Usne In Buzrugo’n ki Izzat Afzaayi Ke liye Apni Qudrat Numaayi Kyon ki aur Na Un Buzrugo’n ka.

Qusoor to saara Is Esaayi Zehniyat ka hai.

Esaayi Zehniyat chhor kar Islami Zehniyat ke sath In Waqeat ka mutali’a karei’n to Isme Yaqeenan TAUHEED hi TAUHEED nazar aayegi.

Agar Koi In Karaamaat wa Waqeat ko Ye keh kar Inkar karta hai ke aisi batei’n hain Jo bilkul Na-Mumkin aur Muhaal hain to Ye samajh lena chahiye ke Ye batei’n Kis se Nahi ho sakti..?

Khaaliq (Allah) se Ya Makhlooq se..?

Agar Makhlooq se Nahi ho sakti to Hum bhi Kahenge ke Ye baat bilkul Durust hai, lekin In Karaamaat ko Makhlooq ka Fa’l qaraar dena hi to Esayi Zehniyat hai.

Aur agar Kaho ke Khaaliq se bhi nahi ho sakta to Ye Allah ta’la ke Ilm wa Qudrat ka Inkar hai.

Agar Koi Shaqs Khaaliq ki Quwwat bhi Itni hi maane Jitni Uski ke, Jo Us se nahi ho sakta wo Allah se bhi Nahi ho sakta to Aise Shaqs ko Apni Tauheed ki Khair manaani chahiye ke Ye Allah walo’n ki KARAAMAAT ka nahi balke QUDRAT-E-KHUDAWANDI ka Inkar hai.

Allah Humein aise Fitnah se bachaye rakhe. Aameen

Wa Lillaahil Hamd.

Hazrat Imamul Aazam Fil Fuqaha’ Abu Hanifah (Rahmatullahi Alaih) Ghairo’n Ki Nazar Me

Bismillahir Rahmanir Raheem

Ghair-Muqallid Maulana Dawood Ghaznawi farmate hain ke, “Ek Ajeeb baat hai ke AHL-E-HADEES Umooman MUTSHADDID hote hain, Thhori si baa t per Sakht se Sakht Nuktah Cheeni karte hain.” [Dawood Ghaznavi Page 18]

(1). Maulana Dawood Ghaznavi farmate hain: “A’imma-e-Deen ne Jiski Jo Khidmat ki hai Ummat Qayamat tak unke is Ahsaan se Ahad bar Aa Nahi ho sakti, Hamare Nazdeek A’imma-e-Deen ke liye Jo Shaqs Soo’-e-Zan nahi rakhta hai ya zabaan se unki shaan me Be-Adbi ya Gustakhi ke Alfaz isti’maal karta hai Ye uski Shaqawat Qalbi ki alaamat hai aur Mere Nazdeek uske Soo’-e-Khatmah ka Khauff hai. Hamare nazdeek Aimma-e-Deen ki hidayat wa daraayat per Ummat ka ijma’ hai. [Dawood Ghaznavi Page 373]

(2). A’imma-e-Kiraam ka In (MOULANA DAWOOD GAZNAVI) ke Dil me IMAAM ABU HANIFAH (RAHMATULLAHI ALAIH) ke liye Intihayi Ahteram tha. HAZRAT IMAM-E-AAZAM ABU HANIFA ka Naam Be-Had Izzat se lete hain. Ek din MOULANA IS’HAQ unki khidmat me hazir tha, Jamat Ahle Hadith Tanzeem ke muta’lliq guftugu shuroo’ hui bade Dard-Naak lehjah me farmaya “MOULVI IS’HAQ! JAMAAT AHLE HADITH KO IMAM AAZAM ABU HANIFAH KI ROOHAANI BAD-DUA’ LE KE BAITH GAYI HAI. HAR SHAKHS ABU HANIFA, ABU HANIFA KEH RAHA HAI, KOI IZZAT KARTA HAI TO IMAM ABU HANIFA KEH DETA HAI, PHIR UNKE BAARE ME USKI TEHQEEQ YE HAI KE WO 3 HADEESO’N KA ILM GIRDAANTA HAI, JO LOG ITNE JALEEL AL-QADR IMAAM KE BAARE ME YE NUKHTA-E-NAZAR RAKHTE HO’N UNME ITTIHAAD YAKJEHTI KYONKAR HO SAKTI HAI.? [Dawood Ghaznavi Page 127]

(3). HAZRAT MOULANA MUFTI MOHAMMED HASAN ne Ek martabah MOULANA ABDUL JABBAR GHAZNAVI ki wilaayat ka waqea sunaaya. Wo waqea yu’n tha ke Amritsar me Ek Mohalla Titliya’n tha Jisme Ahle-hadis hazraat ki Aksariyat thi, Wahan Abdul Ali naami Ek Maulvi Imamat wa Khitabat ke Faraai’z Sar Anjaam deta the. Wo Madarsah Ghaznawiyah me MOULANA ABDUL JABBAR GHAZNAVI se padha krte the, Ek baar MOLVI ABDUL ALI ne kaha: “IMAM ABU HANIFA SE TO MAI ACHHA HOON KYONKE UNHEY SIRF 17 HADEESEI’N YAAD THI’N AUR MUJHE UNSEY KAHI’N ZYADAH YAAD HAIN”.

Is baat ki Itla’ MOLANA ABDUL JABBAR GHAZNAVI ko pohnchi, Wo Buzrugo’n ka Nihayat Adab wa Ahteram karte the Unhone Ye baat suni to Unka Chehrah Surkh (Ghusse se laal) ho gaya, Unhone hukm diya ke, “US NA-LAYEQ KO MADARSAH SE NIKAAL DO.” Wo Talib-e-Ilm madarsah se nikala gaya to Molana ne farmaya: “Mujhe aisa lagta hai ke ye Shakhs ANQAREEB MURTAD HO JAYGA.” Mufti Mohammad Hasan raavi hain ke EK HAFTAH BHI NA GUZRA THA KE WO SHAKHS MIRZAYI HO GAYA AUR LOGO’N NE USEY ZALEEL KAR KE MASJID SE NIKAAL DIYA. Is waqeah ke ba’d kisi ne Moulana Abdul Jabbar Ghaznavi se poocha ke, “Hazrat.! Aap ko kaise ilm ho gaya tha ke wo Anqareeb Kaafir ho jayega.?” Farmaane lage ke, Jis waqt mujhe uski Gustakhi ki itlaa’ mili Us waqt [Bukhari Shareef] ki Ye Hadees Mere saamne aa gayi “JIS SHAKHS NE MERE DOST SE DUSHMANI KI MAIN USKE KHILAF AILAAN-E-JUNG KRTA HOON.”

MERI NAZAR ME IMAM ABU HANIFA (REHMATULLAHI ALAIH) ALLAH K WALI THE. JAB ALLAH KI TARAF SE AILAAN-E-JUNG HO GAYA TO JUNG ME HAR FAREEQ DOOSRE KI AALA CHEEZ KO CHHEENTA HAI IS LIYE AISE SHAKHS KE PAAS EIMAAN KAISE REH SAKTA HAI..??”  [Dawood Ghaznavi Page 191, 192]

(4). NOTE: Isi tarah Amritsar me sab se pehle Amal bil Hadees shuru’ karne waaleHAFIZ MOHAMMAD YUSUF SAHAB DEPUTY COLLECTOR PENSIONER MIRZA GHULAM AHMED QADYANI KE MO’YAD WA HAAMI BAN GAYE. [ISHA’TUS SUNNAH V21/P114]

(5). Molana Mehboob Ahmed sahab Amritsari likhte hain: “JAHA’N TAK MUJHE ILM HAI WO YE HAI K AMRITSAR WA GIRDONWAAH ME JIS QADAR MURTAD ESAAYI (CHRISTIANS) HAIN YE PEHLE GHAIR MUQALLID HI THE. [AL-KITABUL MAJEED Page 8]

(6). Molana Ibrahim Mohammad Siyaal Koti ke Dil me bhi Ek martabah IMAM ABU HANIFA (REHMATULLAHI ALAIH) ke baare me kuch Ghubaar aa gaya tha, khud likhte hain: “Maine Hazrat IMAM ABU HANIFA (REHMATULLAHI ALAIH) ke muta’lliq Tehqeeqat shuru’ ki to mukhtalif Kutub ke warq girdani se mere dil per kuch ghubaar  aa gaya jiska beeroni (outside) asar ye hua k din dopahar ke waqt jab sooraj poori tarah Roshan tha yakayak Mere saamne Andheira Chhaa gaya goya (ظلمات بعضها فوق بعض) ka Nazaarah ho gaya. Maa an Khuda ta’la ne Mere Dil me daala ke ye IMAM ABU HANIFA (REHMATULLAHI ALAIH) se bad-zani ka Natijah hai, Is se Astaghfaar karo, Maine Kalmaat dohraana shuru’ kar diya, wo Andheira fauran Kaafoor ho gaya aur iske bajaaye Ek aisa Noor chamka ke usne dopaher ki roshni ko maat kar diya. Us waqt se meri IMAM ABU HANIFA (REHMATULLAHI ALAIH) se Aqeedat or zyadah barh gayi aur un Shakhso’n se Jin ko IMAM ABU HANIFA (REHMATULLAHI ALAIH) se Husn-e-Aqeedat nahi hai Kaha karta hoon Meri aur Aap ki misaal is aayat ki masal hai ke Haqq ta’la ne Munkareen mu’arij Qudsiyah Huzoor (sallallahu alayhi wa sallam) se khitaab kar ke farmate hain (افتما رونه على مايرىٰ) Maine ne jo kuch halat-e-beidari aur Hoshyari me dekh liya hai Usme Mujhse Jhagda karna be-sood hai. (ھذا واللہ ولی الھدایة خاتمته الكلام) Ab Is mazmoon ko Main In Kalmaat per Khatm karta hoon aur Apne Naazireen se Umeed rakhta hoon ke Wo Buzrugaan-e-Deen Khusoosan A’imma-e-Matbu’een se Husn-e-Zan rakhei’n aur Gustakhi aur Be-Adabi se Perhaiz karei’n Kyonke Iska Nateejah har Do Jaha’n me Mo’Jab-e-Khiraasaan wa Nuqsan hai. [TAREEKH AHLE-HADITH Page 79]

(7). GHAIR-MUQALLID MOLANA IBRAHIM SIYALKOTI ne farmaya: MOLANA SANAULLAH MARHOOM AMRITSARI ne mujhe bayan kiya k Jin ayyam me, Main Kanpur me MOLANA AHMED HASAN KANPURI se Ilm-e-mantiq ki tahseel karta tha Ikhtilaf Mazaq wa Musharrab ke sabab se Ahnaf se Meri Guftugu rehti thi, Un logo’n ne mujh par Ye ilzam thhopa ke “TUM AHLE HADITH LOG AIMMA-E-DEEN K HAQQ ME BE-ADABI KARTE HO.”

Maine iske muta’lliq Miyan Sahab Marhoom Dehalvi ya’ni SHEIKHUL KUL SAYYED NAZEER HUSSAIN sahib se daryaft kiya to Aap ne jawab me kaha ke “HUM AISE SHAKHS KO JO A’IMMAH KE HAQQ ME BE-ADABI KAREY USEY CHHOTA RAAFZI JANTE HAIN” alawah barei’n Miyan sahib Marhoom “Mi’yarul Haqq” me Imam sahib ka zikr in Alfaaz me karte hain (امامنا وسيدنا ابوحنيفة افاض الله عليه شابيب العفو والغفران) Neiz farmate hain: (IMAM SAHIB) KA MUJTAHID HONA, MUTTAQI AUR PARHEIZGAAR HONA KAAFI HAI, UNKE FAZAIL ME AYAT-E-KAREEMAH (ان اكرمكم عندالله اتقكم) Zeenat bakhsh Maraatib un ke liye hain. [HAASHYAH TAREEKH AHLE HADITH Page 80]

(8). MOLANA MOHAMMAD IBRAHIM SIYALKOTI farmate hain ke, “Har-chand ke Main Sakht Gunahgaar hoon, Lekin Ye Eiman rakhta hoon aur Apne Saaleh Asaatizah (Teachers) MOLANA ABU ABDULLAH GHULAM HASAN SAHIB MARHOOM SIYALKOTI AUR JANAB HAFIZ ABDUL MANNAN SAHIB MARHOOM MOHADDIS WAZEERABADI ki Sohbat wa Talqeen se ye baat yaqeen ke rutbay tak pohanch gayi hai ke Buzurgan-e-Deen Khusoosan Aimma-e-Matbo’een se Husn-e-Aqeedat Nazool Barkaat ka zariyah hai. [TAREEKH AHLE HADITH Page 79]

(9). MOLANA MOHAMMAD IBRAHIM, HAFIZ ABDUL MANNAN SAHIB WAZEERABADI ke baare me likhte hain: “AAP AIMMA-E-DEEN KA BOHAT ADAB KARTE THE CHUNANCHA AAP FARMAYA KRTE THE KE JO SHAKS AIMMA-E-DEEN KHUSOOSAN IMAM ABU HANIFAH (REHMATULLAH ALAIH) KI BE-ADABI KARTA HAI USKA KHAATMAH ACHHA NAHI HOTA.” [TARIKH AHLE HADITH Page 428]

(10). NAEEM BIN HAMMAD KHAZAI, IMAM BUKHARI (REHMATULLAHI ALAIH) Ke Asatizah me se hain (وضع كتبا فى الرد على الحنفيه) jis ne Hanfiyo’n ki Radd me kayi Kitabei’n Tasneef ki, Ayb goi me Jhooti hikayatei’n bhi ghar leta tha jo sab ki sab Jhoot hain. [MEEZANUL AETEDAAL V1 P536, BA-HAWALA TAREEKH AHLE HADITH Page 70, DAWOOD GHAZNAVI Page 378]

MOLANA SIYALKOTI ne mukammal bahes ke ba’d likha: “Khulasatul Kalaam ye hai ke Naeem ki Shakhsiyat aisi nahi ke iski rivayat ki bina par IMAM AZAM ABU HANIFA (REHMATULLAHI ALAIH) Jaise buzrug IMAM barhaqq me badgoi karei’n, Jinko HAFIZ SHAMSUDDIN ZAHBI (REHMATULLAHI ALAIH) Jaise naqadur rijaal (asma rijaal k janne wale) “IMAM AAZAM” ke mo’azziz Laqab se yaad karte hain, HAFIZ IBN-E-KASEER, [AL-BIDAYAH] me Aapki nihayat Ta’reef karte hain, Aap ke haqq me likhte hain (احد الائمة الاسلام والسادة الاعلام واحد اركان العلماء واحد الائمة الاربعة اصحاب المذهب المتبوعة…..الى اخرهز)

Neiz Imam Yahya bin Mu’een (rah.) Naqal karte hain ke, Unhone Kaha Aap (Abu Hanifah) Siqah the Ahle Sadaq se the Kazab Muttahim Na the Neiz ABDULLAH BIN DAWOOD AL KHREBI (REHMATULLAHI ALAIH) se naqal karte hain: “UNHONE KAHA LOGO’N KE LIYE MUNASIB HAI KE WO APNI NAMAZO’N ME IMAM ABU HANIFA (REHMATULLAHI ALAIH) KE LIYE DUA’ KREI’N KYONKI UNHONE UNPAR FIQH AUR SUNAN-E-NABVIYAH KO MEHFOOZ  RAKHA.” [AL-BIDAYAH P107/AHLE HADITH]

YE SHAKHS NAEEM BIN HAMMAD GIRAFTAAR HUA AUR WAHI’N FAUT HUA HATHKADIYO’N SAMEIT (فالقى فى حفرة ولم يكفن ولم يصل عليه فعل ذالك به صاحب ابن ابى داؤد). [TAREEKH BAGHDAD Page 314]

DEKHIYE GUSTAKH-E-IMAMو NAMAZ-E-JANAZAH AUR KAFAN AUR QABAR TAK SE  MEHROOM RAHA.

(11). AALIM BA-AMAL FAZIL AKMAL HAZRAT MOLANA SAYYED TAJAMMUL HUSSAIN BUKHARI LIKHTE HAIN: “EK GHAIR MUQALLID MOLVI MOHAMMAD IBRAHIM AARVI SAHIB MAKKAH MUKARRAMAH gaye aur HAZRAT QIBLAH MOLANA SAYYED SHAH MOHAMMAD ALI SAHAB (RAHIMAHULLAH) MONGEIRI BHI WAHI’N THE, MOLANA IBRAIM SAHIB NE KAHA KE JANAB RASOOLULLAH (SALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM) KI MAJLIS-E-KHWAB ME MERI HAAZRI HUI AUR MAJLIS MUBARAK ME IMAM AZAM ABU HANIFA (REHMATULLAHI ALAIH) BHI TASHREEF FARMA THE. JANAB RISALAT-E-MAAB NE MUJHE FARMAYA KE TUM IN YA’NI IMAM AZAM ABU HANIFA (REHMATULLAHI ALAIH) SE BAD-ZAN HO, QASOOR MU’AF KRAAO, MAINE IMAM AZAM ABU HANIFA (REHMATULLAHI ALAIH) KE QADMO’N ME GIR KAR MAAF KRWAYA. [KAMALAAT Page 17]

(12). Ek Gair muqallid Talib-e-ilm MADARSAH DEOBAND me parhta tha usne HAZRAT IMAM MOHAMMAD (REHMATULLAHI ALAIH) ki Shaan me gustakhi ki to is per aor Talib Ilmo’n ne peet daala. Is waqiah ki MOLANA NAZEER HUSSAIN se shikayt bhi ki, Hazrat ne farmaya Usne HAZRAT IMAM MOHAMMAD (REHMATULLAHI ALAIH) ki Shaan me Gustakhanah Kalimaat isti’maal kiye the Is per Tulba’ ko ghussa aa gaya Molvi sahib ne ye sun kar farmaya ke waqayi Ye uski badi be-jaa Harkat thi. [Dawood Ghaznavi Page 380]

(13). Aara me bethe hue Ek Ghair Muqallid ne dauran-e-guftugu HAZRAT IBN-E-HUMAAM (REHMATULLAHI ALAIH) ki Kuch tanqees ki, MOLANA NAZEER HUSSAIN NE usey daanta, Ye bade buzurg the Hamara munh nahi ke Unki Shaan me kuch keh sakei’n. [Dawood Ghaznavi Page 380]

(الناس فى ابى حنيفه حاسد او جاهل) YA’NI IMAM ABU HANIFA )REHMATULLAHI ALAIH) KE BAARE ME BURI RAA’I RAKHNE WALE KUCH LOG TO HAASID HAIN OR KUCH JAAHIL HAIN YA’NI UNKE MAQAM SE BE KHABAR HAIN.

[MAULANA AMEEN SAFDAR OKARWI (RAHMATULLAHI ALAIH) BA-HAWALA QAFLA-E-HAQQ 19; PAGE NO. 10 to 14]

20 Rakaat Taraveh aur Imam e Azam Abu Hanifa Rh.

Hazrat Imam Abu Hanifah (Rahmatullahi Alaih) Ne Ibraheem Naqa’i (Rahmatullahi Alaih) Se 5 Tarweehaat (Ya’ni 20 Raka’t Taraweeh) Rivayat Kiya Hai :

SANAD: Yusuf »»► Abi Yusuf »»► Abu Haneefah »»► Hammad »»► Ibraheem Naqa’i (rahmatullahi alaihim)

MATAN: Ibraheem Naqa’i (rahmatullahi alaih) farmate hain ke, Be-Shakk.! Log Ramazanul Mubarak me 5 Tarweehaat (Ya’ni 5 X 4 = 20 Raka’t) se Namaz (Taraweeh) Parhte the.”

[Kitabul Aasaar Li Abi Yusuf (rah.) Page 41] 

Scan Page :

1077685_445687492196450_1890832284_o

Aalame Islam Ke 4 Raushan Sitaare.

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

Hum Ko Seedha Rasta Chala Un Logo Ka Rasta Jin Par Apne In’aam Farmaya Hai(Surah. Al Fatiha)

 

Aalame Islam Ke 4 Raushan Sitaare.

 

Hamara Maslak : Ahle Sunnat Wal Jamaat
Hamari Dawat
: Itteba Kitab Wa Sunnat Bar Tariqa e Aslaaf E Ummat.
Hamara Nara :
Ittehaad Ummat.
Hamari Koshish :
Ahya e Tauhid Wa Sunnat Aur Khatma Shirk Wa Bidat.
Hamara Maqsad :
Isha-at Maarofaat Wa Izaala-E-Munkiraat.
Minjaanib :
Majlis Tahaffuz Sunnat Wa Difa E Sahaba Radiallah Tal’a Anhum Andhra Pardesh.

Note :


Is Istehaar Ka Mukammal Ihtaram Farmaye Niche Girne Se Aur Kisi Bhi Beahterami Se Bachaye. Is Me Ayat Quraaniya Aur Ahadees Mubaraka Tehreer Hai Isko Padhye Aur Chap Kar Dusro Tak Puhucha Kar Sawab Daarain Hasil Kijiye.

 

Mohtaram Baradaraan E Islam Allah Ta’ala Ne Huzoor Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Is Ummat Me Ibteda Hi Se Quran O Hadees Ke Beshumaar Maahir Ulama ,Fuqaha O Mujtahideen Ko Paida Farmaya , Jinho Ne Deen E Islam Ki Har Har Cheez Ki Tashreeh O Tehqeeq Kar Ke Deen Ko Mehfooz Farmadiya,Aur Deen E Islam Ko Guzashta Deeno Ki Tarah Jaahilo Aur Ulama E Soo’ Ki Hath Ka Khilona Banne Se Mehfooz Rakha .

In Beshumaar Fuqaha O Mujtahideen Me Allah Ta’ala Ne Char Imamo (Imam Abu Haneefa, Imam Malik , Imam Shafai, Imam Ahmed Rah.Imahumullah) Ko Ummat E Muslima Ke Andar Be Inteha Maqbooliyat Ata Farmai Hatta Ke In Hazraat Ki Zindagi Me Bhi Aur Khusoosan Chauthi Sadi Se Lekar Sathwi Sadi Tak Ummat Ki Aksariyat Aur Athwi Sadi Se Lekar Chadhwi Sadi Tak Poori Ummat Quran O Hadees Ke Ahkaam Par Amal Ke Silsile Me In Charo Me Se Kisi Ek Ko Apna Rehbar O Rehnuma Tasleem Karti Aarah.E Hai. Ummat Ke In Charo Musallama O Muttfaqa Imamo Ki Mukhtasar Seerat Pesh E Khidmat Hai.

Imam E Azam Abu Haneefa (Rahmtullahi  Alaih): Ap Rah.. Hazrat Omer Farooq Razi Allahu Anhu Ke Abaad Kiye Hue Shahar Koofa Me 80 Hijri Me Paida Hue. Ap Rah. Ka Asal Naam Noman Aur Walid Ka Naam Sabit Hai. Hazrat  Sabit Rah. Aur Unki Aulaad Ke Haq Me Hazrat Ali Razi Allahu Anhu Ne Barkat Ki Dua Farmai Thi. Imam Abu Haneefa Rah. Ko Aksar Ulama Ne Tabaeen Me Shumar Kiya Hai. [Al Bidaya Wan Nihaya 10/527] Imam Sahib Rah. Ke Watan Shahar Koofa Me 1500 Sahaba Ikraam Razi Allahu Anhum Tashreef Laye The.(Kitab Al Asmaa Wal Kuni 1/174)

Hazrat Ali Aur Ibne Masood Razi Allahu Anhuma Jaise Jaleelul Qadr Sahaba Koofa Me Kaiyi Saal Qiyam Farmaya[Siyar E Sahaba 7/600] Jiski Badaolat Ye Shahar Makke Mukarrama Aur Madine Tayyaba Ki Tarah. Quran O Hadees Ke Uloom Ka Itna Bada Markaz Ban Chukka Tha Ke Imam Bukhari Rah. Ne Ilm Ehadees Ke Liye Beshumaar Martaba Koofa Ka Safar Farmaya. [Hadi Us Saari 663]

Saheeh Bukhari Aur Saheeh Muslim Ke Sainkdo Muhaddiseen Koofa Hi Ke Bashinde The. Imam Abu Haneefa Rah. Ne Koofa , Makkah, Madina Waghair Ke Taqreeban 4000 Ulama O Muhaddiseen Se Quran O Hadees Ki Taleem Hasil Farmayi Jin Me Sab Se Mashhoor Hazrat Hamma Rah. Hain, Hammad Rah. Ke Ustaad Ibrah.Im Nakhee Rah. Hain, Unke Ustaad Hazrat Alqama Rah. Hai Aur Unke Ustad Hazrat Abdullah Bin Masood Razi Allahu Anhu , Hazrat Umar Farooq Razi Allahu Anhu Jaise Azeem Sahaba Ikraam Hain.

Allah Ta’la Ne Imam Abu Haneefa Rah. Ko Taqwa O Taharat, Zakawat O Zahanat Ke Sath Quran O Ahaadis E Mubaraka Ka Aisa Zabardast Ilm Ata Farmaya Ke Bade Bade Muhaddiseen Ap Ki Azmat O Ilmi Shaan Ka Aaiteraaf Karte Nazar Aate Hain. Imam Bukhari O Muslim Aur Sainkdo Muhaddiseen Ke Ustaad Yahya Bin Qattan Rah. Farmate Hain Ke:”Hum Khuda Ke Samne Jhoot Nahi Bol Sakte, Waqai Baat Ye Hai Ke  Abu Haneefa Rah. Se Behter Fiqh Humne Kisi Ki Nahi Suni Isliye Unke Aksar Aqwaal  Humne Ikhtiyar Kiye Han.[Manaqib Zahbi 19]”.

Imam Bukhari Ke Azeem Ustaad Makki Bin Ibrahim Rah. Farmate Hain Ke:”Imam Abu Haneefa Apne Zamane Ke Sab Se Bade Aalim The.”[Manaib Zahbi 19]

Imam Ahlul Hadees Hazrat Wakee’, Imam Abu Haneefa Rah. Ke Qaul Ke Mutabiq Fatwa Dete The, Abu Haneefa Rah. Ki Tamam Hadeesen Wakee’ Rah. Ko Yaad Thi Aur Unho Ne Imam Sahib Se Bhot Saari Hadeesen Suni Thi.[Jame Bayanul Ilm 2/183]

Ilm E Hadees Ke Sutoon Yahya Bin Moin Rah. Farmate Hain:” Imam Abu Haneefa Rah. Hadees Aur Fiqh Me Qabil Bharosa Aur Sache The, Allah Ta’la Ke Deen Ke Bare Me Qaabil E Aetemad The.”[Khairaatul Hisaan: 350 ]

Imamul Muhaddiseen Hazrat Abdullah Bin Mubarak Rah. Farmate The:

“Imam Abu Haneefa Rah. Haafiz, Fiqh, Ilm E Hadees, Parhezgari Aur Taqwa Me Sab Se Aage The”[Manaqib Imam Azam 1/229]

Ye Naqabile Inkaar Haqeeqat Hai Ke Imam Abu Haneefa Rah. Ne Kayee Kitaben Tehreer Farmayi Jin Se Bade Bade Muhaddiseen O Ulama Bhot Lambe Zamane Tak Istefada Karte Rahe.[Tafseel Ke Liye Dekhye Aimma Arba Safha 86].

Masael Ko Hal Karne Me Imam Abu Haneefa Rah. Ka Tareekha Ye Tha Ke Ap Rah. Ke Samne Jab Koi Masla Pesh Hota To Ap Rah. Sab Se Pehle Kitabullah Me Uska Hukum Talash Farmaate ,

Agar Usme Na Mila To Ahaadis E Rasool Me Nazar Karte, Agar Ahaadis Me Bhi Na Mila To Sahaba Ikraam Razi Allahuanhum Ke Aqwaal O Fatwon Ko Dekhte Aur Usi Ke Mutabiq Jawab Dete Agar Sahaba Ke Darmyiaan Ikhtelaf Ho To  Abdullah Bin Masood Ke Qaul Ko Ziyada Pasand Farmate The[Rehmatullahil Wassiaa : Duwwam] Agar Sahaba Ke Aqwaal Me Bhi Jawabna Milta To Phir Quran Hadees Ki Raushni Me Qiyas Farmaate The.[Aimma Arba 54]

Ap Rah. Farmaya Karte The Ke Agar Mera Koi Qaul Quran , Hadees  E Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Sahabi Razi Allahu Anhu Ke Qaul Ke Khilaf Nazar Aaye To Meri Baat Ko Chordo.[Aqdul Jeed 53].

(Alhamdulillah Ulama E Ahnaf Ap Rah. Ki Is Naseehat Par Poora Amal Kar Rahe Hain, Agar Kisi Masle Me Saheeh Hadees Na Milti Sirf Zaeef Hadees Hi Hoti To Ap Rah. Qiyas Se Kaam Lene Ke Bajaye Usi Zaeef Hadees Par Amal Farmate The Jiski Kayee Misaalen Ibne Qayyim Rah. Ne Apni Kitab Al Aa’iaamul Muwwaqi-Een Jild Awwal Me Naqal Farmai Hain. Kis Qadar Afsos Ki Baat Hai Ke Aaj Baaz Log Is Azeem Imam Aur Ummat Ke Be Misaal Faqeeh O Muhaddis Ko Badnaam Karne Ki Koshish Karte Hue Ap Rah. Ke Khilaf Jhoota Propaganda Kar Rahe Hain Ke Ap Rah. Ko Sirf 17 Hadeesen Yaad Thi Ya Ap Quran Ohadees Ko Chorkar Qiyaas Se Masael Batate The (Naoozu Billah)

Imam E Azam Ke 2 Azeem Shagird , Muhaddis O Faqeeh Imam Abu Yousuf Rah. Aur Imam Muhammad Rah. Ne Ap Rah.  Ki Fiqh Ko Kayee Kitabon Me Jama Farma Diya , Fiqh Hanafi Ka Madaar Inhi Mustanad O Motabar Kitabon Par Hai. Isse Ye Maloom Hua Ke Jin Motasib Ya Kam Ilm Afraad Ne Ye Baat Likhi Hai Ke Fiqh Hanafi Ki Imam Abu Haneefa Rah.

Tak Koi Sanad Nahi Hai Wo Ya To Jahalat Ka Shikaar Hain Ya Jaan Boojh Kar Awaam Ko Dhoka De Rah.E Hain. Sadiyon Se Ummat E Muslima Ki Aksariyat Isi Fiqh Ke Mutabiq Amal Karti Arah.I Hain Aur Aj Bhi Aksar Mulkon Me Ahle Islam Ki Sab Se Ziada Tadad Fiqh Hanafi Par Amal Paira Hai.

Imam Malik Rah.: Hazrat Imam Malik Rah. Muqaddas Tareen Shahar , Markaz E Islaam Madina Munawwara Ke Rehna Wale Aur Apne/ Daur Me Muhaddiseen Ke Imam The. 96 Hijri Me Ap Rah. Ki Wiladat E Ba Sa’adat Hui . Muwtta Malik, Aprah. Ki Riwayaat Ka Motabar Tareen Majmua Hai Jis Me Jagah Jagah Apke Maslak Ko Bhi Wazeh Kiya Gaya Hai.

Ap Rah. Ki Buzrugi Aur Ilmi Maqaam Ka Ye Alam Tha Ke Hukoomat E Waqt Ki Taraf Se Ye Aelan Kardiya Gaya Tha Ke Musalmano Ko Imam Malik Rah. Aur Ibne Abi Zi’b Rah. Ke Ilawa Koi Teesra Shaqs Fatwa Na De, Imam Malik Rah. Khud Farmate Hain Ke Jab Tak 70 Ulama E   Waqt Ne Shahadat Na Dedi Ke  Mai Fatwa Se Salta Hun Us Waqt Tak Maine Fatwa Nahi Diya.

[Tazkiratul Huffaz Bahawala Aimma Arba 109,117]

Fatwa Dete Waqt Ap Sab Se Pehle Kitabullah Ki Dekhte Uske Baad Hadees E Rasool Me Ghaur O Fikr Farmate, Hazrat Umar , Ibne Umar Razi Allahu Anhuma,

Madina Ke Sahaba Ikram Ke Fatwe Aur Ahle Madina Ka Amal Ap Rah. Ke Nazdeek Behad Ahmiyat Ka Hamil  Aur Hujjat O Daleel E Sharii Ki Haisiyat Rakhta Tha, Aur Ap Rah. Quran O Hadees Ke Baad Inhi Ke Mutabiq Fatwa Dete The, Agar Kisi Masle Ka Jawab Kitab O Sunnat  Aur Mazkoora Cheezo Me Na Milta To Ijtehad Kar Ke Qiyas Se Jawab Diya Karte The.

[Zameema Ilm Usool E Fiqh 46]

Hazrat Imam Malik Rah. Masjid E Nabawi Me Roza E Jannat Me Dars E Hadees Kiya Karte The. Ap Rah. Ke Dars Me Misr, Maraqash , Spain, Iraq ,    Yemen , Aur Sham Waghaira Door Daraz Ilaaqo Se Talib E Ilm Aakar Shareek Hote, Unhin Shagirdo Ke Zariye Apka Mazhab Un Mulko Tak Pohancha. Maraqash Ke Mawali Misr Aur Africa Ke Musalman Aj Kal Maliki Mazhab Ke Muqallid Aur Pairo Kaar Hain.

Imam Shafa’ii Rah.: Imam Muhammad Bin Idrees Shafa’ii Rah. Makktul Mukarrama Ke Bashinde , Azeem Tareen Muhaddis O Faqeeh Aur Ummat Ke Qabil E Ehtram Muqtada The. Apka Talluq Quraish Khandan Se Tha , Ap Rah. Ke Dada Shafa’e Sighaar E Sahaba Me Shumar Kiye Jate Hain. Imam Shfa’ii Rah. Ko Allah Ta’ala Bachpan Hi Se Zahanat O Zalawat , Fahem O Faqahat Aur Sa’aadat O Sharafat Se Nawaza Tha. Ap Rah. Ne Sirf 7 Saal Ki Umar Me  Quran Paak Is Tarah.

Yaad Kar Liya Tha Ke Uran Majeed Ke Tamam Maani O Tafasir Ap Rah. Par Wazeh Hogaye The Aur Sirf 10 Saal Ki Umar Me 10 Dino Me Pooro Muwatta Zabaani Yaad Karli Thi. Apne Daur Ke Mashhoor Ulama Ke Ilawa Ap Rah. Ne Madina Munawwara Me Imam Malik Se Ilm E Hadees Hasil Kiya Is Ke Baad Baghdad Jakar Imam Abu Haneefa Rah. Ke Shagird E Khaas Imam Muhammad Bin Hasan Rah. Se Ilm E Fiqh Ki Takmeel Farmayi. Ap Rah. In Dono Imamo Ke Bhot Ziada Ahsan Mand The Aur In Dono Ki Behad Tareef Farmate The.(Aimma Arba S 148)

Quran O Hadees Ke Sath Arabi Zaban Ke Shaer O Adab Aur Arab Ke Waqiaat Me Bji Ap Rah. Ko Kamaal Hasil Tha. Ap Rah. Ke Ustaad Mihtaram Muhammad Bin Hasan Rah. Kisi Aalim Ki Itni Tazeem Nahi Farmate The Jitni Imam Shafai Rah. Ki Karte The. Ap Rah. Ke Shagird E Rasheed Imam Ahmed Bin Hambal Rah. Farmate The: Imam Shafai Rah. Logon Me Sab Se Ziada Quran O Hadees Ke Ma’aani Ko Janne Wale Hai.(Albidaya Wan Nihaya)

Ap Rah. Rozana Raat Me Ek Quran Padhte The Aur Ramazanul Mubarak Me Rozana Din Raat Me 2 Quran Khatm Karte The.(Aimma Arba 175)

Ap Rah. Ke Maslak Ki Bunyad Quran, Hadees,Ijma E Ummat Aur Qiyas Par Hai(Aimma Arba 162) Fiqh Hanafi Ke Baad Ahle Sunnat Musalmano Ki Aksaryat Isi Fiqh Ki Paband Hai.[Siyar E Sahaba 9/303]

Imam Ahmed Rah.: Hazrat Imam Ahmed Bin Hambal Rah. Wo Chauthe  Imam Hain Jinko Poori Ummat “Imam Ahle Sunnat Wal Jamat” Ke Laqab Se Yaad Karti Hai Aur Sadyon Se Ummat Ka Ek Bada Tabqa Ap Rah. Ki Taqleed Karta Aarah.A Hai. Bachpan Hi Me Ap Rah. Ki Sharafat , Nek Nafsi Aur Buzrugi Ki Shohrat Ho Chuki Thi Aur Bade Bade Log Bhi Ap Rah. Ki Husn E Seerat Aur Aala Akhlaaq Par Tajjub Karte The.(Aimma Arba 188)

16 Saal Ki Umar Me Ap Rah. Ne Hadees Shareef Ki Taleem Shuru Farmai. Ilme Hadees Me Ap Rah. Ke Sab Se Pehle Ustaad Imam Abu Haneefa Rah. Ke Sab Se Bade Shagerd , Azeem Muhaddis O Faqeeh Imam Abu Yusuf Rah. Hai.(Manaqib Imam Ahmed Li Ibne Joozi S 20 Bahawala Aimma Arba 190)

Imam Ahmed Hadees Me Imam E Waqt The, Bade Zahid O Aabid  The , Aamdani Ki Tangi Ke Bawajood Saqii The(Tareekhg Dawat O Azeemat 1/196) Ap Rah. Ne Ek Martaba Raat Ki Nafil Namazo Me Ek Quran Khatm Farmaya. Abu Dawood Rah. Farmate Hai:

Imam Ahmed Rah. Ki Majlisen Akhirat Ke Yaad Ki Majlisen Hoti Thi Apki Majlis Me Kabhi Dunya Ka Tazkira Nahi Hota Tha.(Al Bidayah 10/779)

Imam Ahmed Rah. Ke Asaateza  Bhi Unki Bhot Tazeem Karte Aur Unke Taqwe Ki Tareef Karte The. Ap Rah. Ke Bhot Mehboob Ustaad Imam Shafai Rah. Farmaya Karte The Ke: Mai Baghdad Se Is Haal Me Nikla Hun Ke Wahan Ahmed Bin Hambal Se Bada Na Koi Muttaqi Hai Na Koi Faqeeh.(Tareekh E Dawat O Azeemat 1/189)

Imam Ahmed Bin Hambal Rah. Ke Samne Jab Koi Naya Masla Pesh Hota To To Ap Rah. Sab Se Pehle Kitab O Sunnat Ki Taraf Mutawajjah Hote, Agar Koi Masla Quran O Hadees Me Na Milta To Sahaba Ikram Razi Allahu Anhum Ke Ijmai Qaul Ke Mutabiq Fatwa Dete Aur Sahaba Ikram Ke Qaul Ke Khilaf Kisi Ki Rai Ko Khatir Me Na Late, Agar Sahaba Ke Darmyan Is Masle Me Ikhtelaf Hota To Jis Sahabi Ka Qaul Quran O Hadees Ke Qareeb Hota  Usko Ikhtyar Farmate Aur Sahaba Ikram Ko Chord Kar Apni Ya Kisi Aur Ki Raye Se Kuch Na Kehte, Agar Sahaba Ikram Ka Qaul Bhi Na Milta To Zaeef Hadees Par Amal Farmate Phir Kisi Masle Me Zaeef Hadees Bhi Na Hoti To Ap Rah. Qiyas Se Masla Ka Hukum Bayan Farmate The.(Aalamul Muwaqqi-een 1/25)

Imam Ahmed Rah. Ye Bhi Farmaya Karte The Ke Jab Bhi Mujh Se Koi Aisa Masla Daryaft Kiya Gaya Jisme Mujhe Koi Hadees Na Mili To Maine Imam Shafai Rah. Ke Qaul Ke Mutabiq Fatwa Dediya.(Siyarus Sahaba 9/327)

Peeran E Peer Shaikh Abdul Qadar Jeelani Rah. , Allama Jauzi, Allama Zahbi Rah. Jaise Azeem Tareen Ulama Aur Muhaddiseen  E Waqt Apki Taqleed Ko Apne Liye Raah E Najaat Tasawwur Karte The. Maujooda Saudi Hukumat Ke Rooh E Rawan , Shaikhul Islam Muhammad Bin Abdul Wahab Rah. Bhi Imam Ahmed Rah. Ke Muqallid The.

Ahle Hadees(Ghair Muqallid) Aalim Ismail Salafi Sahib Gujranwali Likhte Hain Ke Najd Ke Ek Mashoor Alim Ka Naam Muhammad Bin Abdul Wahab Tha Unho Ne Najd Aur Qurb O Jawar Ke Ilaqo Me Waaz O Naseehat Ke Zarye Islaah E Haal Ki Koshish Ki, Logon Ko Shirk , Qabar Parasti, Bid’aat Aur Ghalat Rusoom Se Roka… Darasal Wo Log Hambali Hain Aur Fiqh Me Imam Ahmed Ko Peshwa Mante Hain Jis Tarah. Hamare Mulk Me Aam Log Hanafi Hain Najd Me Aksar Log Hambali Kehlate Hain.(Fatawa 16).

Mashoor Ghair Muqallid Aalim Maulana Ibrahim Siyaal Kothi Sahib Tehreer Farmate Hain: Shaikh Muhammad Bin Abdul Wahab Hambali Mazhab Ke Muqallid The, Chunanche Ye Baat Unke Apne Khutbe Se Zaahir Hai Jo Unho Ne Haram Mohtaram Me Har Chaar Mazhab Ke Naami(Mashoor) Ulama Ke Samne Bayan Kiya.[Tareekh E Ahle Hadees 143]