Fazail e Amaal par Waswasa Part 20 (Aurat ke Pait par Haat Phairne ke Waqiye par Aiteraaz ka Muh-tord Jawaab)

Ghair Muqallideen Ahle hadees Firqa e Ahlehadees Awaam ko Dhoka dete huwe Fazaail e Amaal me Maujood ek Waqiye ko Naql Karke, GHALAT Bayaani se Kaam lete hai aur Bichaare Kam Ilm Logo ko Dhoka dete hai.

Dekhiye,

Al – Jawaab :

Jis Waqiye par Aiteraaz Kiya gaya hai, Usko Ek Baar Mulaaheza Farmaaye :

Hafiz Abu Nuaim Rh. Hazrat Sufiyan Sauri Rh. se Naql karte hai ke Mai Ek dafa Baher jaaraha tha.

Maine ek Jawaan ko dekha ke Jab wo Qadam utaata hai ya Rakhta hai, Toh Yu Kehta hai.

اللهم صلي محمد وعلى آل محمد

Maine usse pucha :

Kya Kisi Ilmi Daleel se Tera Yeh Amal hai ? (Ya Mahez apni Raaye se) ?

Usne pucha : Tum Kaun ho ?

Maine Kaha : Mai Sufiyan Sauri (Rh. hu).

Usne Kaha : Kya Iraaq waale Sufiyan ?

Maine Kaha :  Ha !

Kehne laga : Tujhe Allah ki Maarifat Haasil hai ?

Maine Kaha : Haa hai.

Usne pucha : Kis Tarah Maarifat Haasil hai ?

Maine Kaha : Raat se Din Nikalta hai, Din se Raat Nikalta hai, Maa ke pait me Bach-che ki Surat paida karta hai.

Usne Pucha : Kuch nahi Pehchaana.

Maine Kaha : Tu Kis Tarah Pehchaanta hai ?

Usne Kaha : Kaam ka Pokhta (Pakka) Iraada  karta hu, Usko Faskh karna Pardta hai aur Kisi Kaam ke karne ki Thaan Karleta hu, Magar nahi Karsakta.

Isse maine pehchaan liya, ke Koi Dusri Hasti hai Jo Mere kaamo ko Anjaam deta hai.

Maine Pucha :  Yeh Tera Durood kya Cheez hai ?

Usne Kaha : Mai apni Maa ke saat Hajj ko gaya tha, Meri Maa wahi Rehgayi (Yaani Margayi).

Uska Muh kaala hogaya aur Uska Pait phul gaya.

Jisse Mujhe Yeh Andaaza huwa ke Isse Koi Bahut Bada saqt Gunaah huwa hai, Maine ALLAH TALA KI TARAF DUA KE LIYE HAAT UTAAYE .

Toh Maine Dekha ke tihaama (Hijaaz) se Ek Abar aaya.

Usse Ek Aadmi Zaahir huwa.

Usne Apna Mubarak haat Meri Maa ke Muh par Phaira, Jisse wo Bilkul Raushan hogayi aur Pait par Haat Phaira, Toh Warum bilkul Jaata raha.

Maine ne Arz kiya : ke Aap Kaun hai ke Meri aur Meri Maa ki Musibat ko Dur kiya,

Unhone Farmaaya : ke Mai Tera Nabi SAW hu.

Maine Arz kiya : Mujhe koi Wasiyat ki-jiye.

Toh Huzur SAW ne Farmaaya : ke Jab koi Qadam Rakha kare ya Uthaaya kare

اللهم صلي محمد وعلى آل محمد

Padhaa-kar.

(Fazaail e Amaal : Jild 1 : Fazaail e Durood : Safa 765, Yaseen Book Depot, New Delhi)

(Fazaail e Amaal : Jild 1 : Fazaail e Durood : Safa 754, Deeniyat Edition)

Scan page : Fazaail e Amaal, Yaseen Book Depot, New Delhi

Scan Page : Fazaail e Amaal, Deeniyat Edition

Wazaahat :

Yeh Waqiye Shaykh ul Hadees Maulana Zakarriya Sahaab Rh. ne APNI TARAF BANAAKAR Nahi Likha, Balke SALAF-O-SALEHEEN ki Kitaabo se Naql kiya hai.

1 – Mashoor Muhaddis, Imam Sakhaawi Rh. Al Mutawaffa 902 Hij. ne Yahi Waqiye Apni Mashoor Kitaab ‘Al Qaul ul Badii ‘ me Imam Abu Nuaim Rh. Al Mutawaffa 430 Hij., Imam Ibn Bashkwaal Rh. Al Mutawaffa 578 Hij. se Naql Farmaaya hai.

وروى أبو نعيم وابن بشكوال عن سفيان الثوري أيضاً قال بينما أنا حاج إذ دخل علي شاب لا يرفع قدماً ولا يضع أخرى إلا وهو يقول اللهمصلي محمد وعلى آل محمد فقلت له أبعلم تقول هذا قال نعم ثم قال من أنت قلت سفيان الثوري قال العراقي قلت نعم قال هل عرفت الله قلت نعم قال كيف عرفته بأنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويصور الولد في الرحم قال يا سفيان ما عرفت الله حق معرفته قلت وكيف تعرفه قال بفيخ العزم والهم ونقض العزيمة هممت ففيخ همتي وعزمت فنقص عزمي فعرفت أن لي ربا يدبرني قال قلت فما صلواتك على النبي – صلى الله عليه وسلم – قال كنت حاجاً ومعي والدتي فيألتني إن أدخلها البيت ففعلت فوقعت وتورم بطنها وأسود وجهها قال فجلست عندها وأنا حزين فرفعت يدي نحو السماء فقلت يارب هكذا تفعل بمن دخل بيتك فإذا بغمامة قد أرتفعت من قبل تهامة وإذا رجل عليه ثياب بيض فدخل البيت وأمر يده على وجهها فأبيض وأمر يده على بطنها فابيض فيكن المرض ثم مضى ليخرج فتعلقت بثوبه فقلت من أنت الذي فرجت عني قال أنا نبيك محمد – صلى الله عليه وسلم – قلت يا رسول الله فأوصني قال لا ترفع قدماً ولا تضع أخرى إلا وأنت تصلي على محمد وعلى آل محمد – صلى الله عليه وسلم

Dekhiye, (Al Qaul ul Badii : Safa 446-447)

Scan page :

Tambeeh :

Imam Ibn Bashkwaal Rh. ki Kitaab me Yeh Waqiye SANAD ke saat Milchuka hai, Jiski Tafseel aarahi hai.

Aur Imam Abu Nuaim Rh. ki Kitaabo me is Waqiye ki Talaash Jaari hai, Agar kisi ko Mil-jaaye toh Is POST par Comment par karde.

Aur Yaad rahe, Imam Sakhaawi Rh. ke bare me Ahlehadees Aalim Zubair Ali zai Sahaab Kehte hai ke Aap Rh. Sach-che Aadmi Hai.

Suniye,

2 – Imam Ibn Hajar Haithmi Rh. Al Mutawaffa 974 Hij.  Jinke bare me Imam Ibn ul Imaad Rh. Al Mutawaffa 1089 Hij. Farmaate hai ke

الإمام العلّامة البحر الزاخر

(Shuzraatuz Zehb : Jild 10 : Safa 542)

Allama Ibn ul Ghazza Rh. Al Mutawaffa 1167 Hij. Farmaate hai ke

الإسلام العلامة المحقق

(Deewaan ul Islaam : Jild 2 : Safa 201)

Allama Abdul Qaadar al A’aidarwas Rh. Al Mutawaffa 1038 Hij. Ibn Hajar Rh. ke bare me Farmaate hai ke

الشَّيْخ الإِمَام شيخ الْإِسْلَام خَاتِمَة أهل الْفتيا والتدريس ناشر عُلُوم الإِمَام مُحَمَّد بن إِدْرِيس الْحَافِظ

(Nurus Saafir : Safa 258)

Lehaaza Maloom huwa ke Imam Ibn Hajar Haithmi Rh. Al Mutawaffa 974 Hij. SIQA Muhaddis hai aur Unhone bhi yahi Waqiya Apni kitaab me Naql Farmaaya hai.

Dekhiye, (Ad-dur Manzood Li Ibn Hajar : Safa 246-247)

Scan Page :

3 – Imam Abul Abbas al Qatalaani Rh. Al Mutawaffa 923 Hij. Jinke bare me Imam Ibn ul Imaad Rh. Kehte hai ke

الإمام العلّامة الحجّة الرّحلة الفقيه المقرئ المسند.

(Shuzraatuz Zehb : Jild 10 : Safa 169)

Allama Najmuddin Muhammed bin Muhammed al Ghazza Rh. Al Mutawaffa 1061 Hij. Farmaate hai ke

الشيخ الإمام العلامة، الحجة الرحلة الفهامة، الفقيه النبيه المقري المجيد المسند المحدث

(Al Kawaakib us Saa-e-raah : Jild 1 : Safa 128)

Allama Ibn ul Ghazza Rh. Al Mutawaffa 1167 Hij. Farmaate hai ke

الإمام الحبر العلامة

(Deewaan ul Islaam : Jild 4 : Safa 18)

Lehaaza Yeh Muhaddis ul Musnad Faqi, Imam Qastalaani Rh. Al Mutawaffa 923 Hij. ne bhi Apni Kitaab ‘Masaalik ul Hunaafa’ me Yahi Waqiye Imam Ibn Bashkwaal Rh. se Naql Farmaaya hai.

Dekhiye, (Masaalikul Hunaafa : Safa 164-165)

Scan Page :

4 – Isi Waqiye ko Sanad ke Saat Imam Ibn Bashkwaal Rh. Al Mutawaffa 578 Hij.  [Jinke bare me Imam Zehbi Rh. Farmaate hai ke ‘Al Imaam ul Aalim ul Hafiz, An Naaqid ul Mujawwad, Muhaddis ul Andulus’, Seer Alamun Nubula : Jild 21 : Safa 139, Unho] ne Apni Kitaab ‘Al Qurba Elaa Rabbi Aalameen’ me Naql kiya hai :

Chunaanche Imam Ibn Bashkwaal Rh. Al Mutawaffa 578 Hij. Farmaate hai ke

أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن عبد الله العدل، عن أبي بكر جماهر بن عبد الرحمن، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسين الشيرازي، قال: أنبأنا أبو نصر أحمد بن عبد الباقي بن طوق -بقراءتي عليه بالموصل-، حدثنا أبو الفتح عبد الملك بن عيسى العكبري، عن أحمد بن جوري حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن المنقري -المعروف بـ: النقاش- حدثنا محمد بن شاذان المطوعي -بنيسابور- حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: بينما أنا حاج، إذ دخل رجل شاب حاج، لا يرفع قدما ولا يضع أخرى، إلا وهو يقول: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد.

فقلت له: أتعلم بقول هذا؟

قال: نعم من أنت؟

قلت: أنا سفيان الثوري.

قال: سفيان العراقي.

قلت: نعم.

قال: هل عرفت الله؟

قلت: نعم.

قال: فكيف عرفته؟

قلت: بأنه يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، ويصور الولد في الرحم.

قال: يا سفيان! ما عرفت الله حق معرفته.

قلت: فكيف تعرفه؟

قال: عرفته بفسخ الغم والهم، ونقض العزيمة. هممت ففسخ همي، وعزمت فنقض عزيمتي؛ فعرفت أن لي ربا يدبرني.

قلت: فما صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: كنت حاجا ومعي والدتي، فسألتني أن أدخلها البيت، فأدخلتها فوقعت وتورم بطنها واسود وجهها، فجلست عندها وأنا حزين، فرفعت يدي نحو السماء فقلت: يا رب! هكذا يفعل بمن دخل بيتك.

فإذا بغمامة قد ارتفعت من قبل تهامة، وإذا رجل عليه ثياب بياض، فدخل البيت فأمر يده على وجهها فابيض، وأمر يده على بطنها فسكن الورم، ثم مضى ليخرج؛ فتعلقت بثوبه فقلت: من أنت الذي فرجت عني؟

قال: ((أنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم)).

فقلت: يا رسول الله! أوصني. قال: ((لا ترفع قدما ولا تضع قدما؛ إلا وأنت تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)).

Sanad :

Imam Ibn Bashkwaal Rh. — > Abul Hasan Abdur Rehman bin Abdullah Rh.– > Abubakr Jamaahir bin Abdullah Rh. — > Abubakr Ahmed Ibn ul Hussain Ash-Shayraazi Rh. — > Abu Nasr Ahmed bin Abdul Baaqi Rh. — > Abul Fataah Abdul Malik bin Isaa Rh. — > Ahmed bin Muhammed bin Joori Rh. — > Abubakr an-Naqshaash Rh. — > Muhammed bin Shazaan Rh. — > Jafer bin Muhammed bin Shaakir Rh. — > Abu Nuaim Rh. — > Sufiyan sauri Rh.

(Al Qurba Elaa Rabbi Aalameen : Safa 139-141, wa Isnaaduhu Zaeef)

Scan page :

Agarche Iski Sanad Zaeef hai, Lekin is riwayat ke 2 Shahid Maujood hai.

1 – Imam Abubakr Ibn Abi Dunya Rh. Al Mutawaffa 281 Hij. ne Apni Kitaab ‘Kitaab ul Manaamaat’ me Isi Tarah ka Ek aur WAQIYE Naql Farmaaya hai:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثني عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ، أَنَا أَبَانُ الْأَهْوَازِيُّ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: ” خَرَجْتُ حَاجًّا يَصْحَبُنِي رَجُلٌ فَكَانَ لَا يَقُومُ وَلَا يَقْعُدُ وَلَا يَذْهَبُ وَلَا يَجِيءُ إِلَّا صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ , فَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ , خَرَجْتُ أَوَّلَ سِنِيَاتٍ إِلَى مَكَّةَ وَمَعِي أَبِي , فَلَمَّا انْصَرَفْنَا فَكُنَّا فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَالَ لِي: قُمْ فَقَدْ أَمَاتَ اللَّهُ أَبَاكَ وَسَوَّدَ وَجْهَهُ , فَقُمْتُ مَذْعُورًا , فَكَشَفْتُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِ أَبِي فَإِذَا هُوَ مَيِّتٌ أَسْوَدُ الْوَجْهِ , قَالَ: فَدَخَلَنِي مِنْ ذَاكَ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ الْغَمِّ إِذْ غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ فَإِذَا عَلَى رَأْسِهِ أَرْبَعَةٌ مَعَهُمْ أَعْمِدَةِ حَدِيدٍ , عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ فِي ثَوْبَيْنِ أَخْضَرَيْنِ فَقَالَ لَهُمُ: افْتَتَحُوا , فَرَفَعَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَتَانِي فَقَالَ لِي: قُمْ فَقَدْ بَيَّضَ اللَّهُ وَجْهَ أَبِيكَ فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي , فَقَالَ لِي: أَنَا مُحَمَّدٌ , قَالَ: فَقُمْتُ فَكَشَفْتُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِ أَبِي فَإِذَا هُوَ أَبْيَضُ الْوَجْهِ فَأَصْلَحْتُ مِنْ شَأْنِهِ وَدَفَنْتُهُ , فَمَا تَرَكْتُ الصَّلَاةَ بَعْدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “

Sanad :

Imam Ibn Abi Dunya Rh. — > Isaa bin Abdullah At-Tameemi Rh. — > Abaan al Ahwaazi Rh. — > Shoaib bin Maimoon Rh. — > Abdul Waahid bin Zaid Rh.

Matan :

Abdul Waahid bin Zaid Rh. Farmaate hai ke Mai Hajj ko Jaaraha tha, Ek Shaks Mera Rafeeq e Safar (Safer me Dost) hogaya.

Wo Har Waqt, Chalte Phirte, Uth-te, Baith-te Huzur e Aqdas SAW par Durood Bheja karta tha.

Maine Usse Kasrat e Durood ka Sabab pucha ?

Usne Kaha : Mai Sabse pehle Hajj ke liye Haazir huwa, Toh Mere Baab bhi Saat the.

Jab Hum Laut-ne lage, Toh Hum ek Manzil par Sogaye.

Maine Khwaab me Dekha : Mujhse koi Shaks Keh raha hai ke “Uth ! Tera baap margaya aur Uska Muh Kaala hogaya.

Mai Ghabraaya huwa Utha, Toh apne baab ke Muh par se Kapda utha-kar Dekha, Toh Waqai mere Baab ka Inteqaal hochuka tha aur Uska Muh Kaala horaha tha.

Mujh par is Waqiye se Itna Gham huwa ke Mai iski Wajeh se Bahut hi Mar’oob horaha tha (Dara huwa tha).

Itne me Meri Aankh lagayi.

Aur Maine Dobaara Khwaab me dekha ke Mere baap ke Sar par 4 Habshi, Kaale Chehre waale, Jinke haat me Lohe ke bade Dande the. (Yeh 4 Log Mere baap par) Musallat (Muqarrar) the.

Itne me ek Buzurg Niyat e Haseen Chehra, 2 Sabz Kapde pehne huwe Tashreef Laaye aur Unhone un Habshiyo ko Hataaya aur Apne Dast e Mubarak ko Mere baap ke Muh par Phaira aur

Mujh se Farmaaya : ke “Uth ! Allah tala ne Tere Baap ke Chehre ko Safaid kardiya.

Maine Kaha : Mere Maa Baap Aap par Qurbaan, Aap Kaun hai ?

Aap SAW ne Farmaaya : Mera Naam Muhammed SAW hai.

Uske baad Maine Huzur SAW par Durood KABHI Nahi Chora.

(Kitaab ul Manaamaat : Safa 69, wa Isnaaduhu ZAEEF)

Scan page :

Neez Yahi Waqiye Imam Ibn Bashkwaal Rh. Al Mutawaffa 578 Hij. ne bhi apni Kitaab me SANAD ke Saat Naql Farmaaya hai :

أخبرنا أبو محمد ابن عتاب في آخرين، قال: أنبأنا أبو عمر النمري، وأنبأنا خلف بن قاسم، حدثنا ابن الورد قال: حدثنا أحمد بن عمر بن المهلب، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عيسى بن عبد الله قال: أنبأنا أبان الأهوازي، عن شعيب بن ميمون، عن عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى قال:

خرجت حاجا فصحبني رجل، فكان لا يقوم ولا يقعد، ولا يذهب ولا يجيء؛ إلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له في ذلك.

فقال: أخبرك عن ذلك، خرجت منذ سنيات إلى مكة ومعي أبي، فلما انصرفنا؛ قلنا في بعض المنازل، فبينا أنا نائم، إذ أتاني آت فقال لي: قم، فقد أمات الله أباك وسود وجهه.

قال: فقمت مذعورا فكشفت الثوب عن وجه أبي، فإذا هو ميت أسود الوجه، فدخلني من ذلك رعب، فبينا أنا على ذلك من الغم، إذ غلبتني عيني، فنمت، فإذا أنا على رأس أبي بأربعة سودان، معهم أعمدة من حديد، عند رأسه وعند رجليه وعن يمينه وعن شماله، إذ أقبل رجل يمشي حسن الوجه، بين ثوبين أخضرين، فقال لهم: تنحوا، فرفع الثوب عن وجهه فمسح وجهه بيده، ثم أتاني فقال: ((قم، فقد بيض الله وجه أبيك)).

فقلت: من أنت بأبي وأمي؟ قال: ((أنا محمد صلى الله عليه وسلم)).

فكشفت الثوب عن وجه أبي، فإذا هو أبيض الوجه، فأصلحت من شأنه، ودفنته.

(Al Qurba : Safa 141)

Scan Page :

2 – Imam Abu Lais As-Samarqandi Rh. Al Mutawaffa 373 Hij. Farmaate hai ke

سَمِعْتُ أَبِي) يعني محمد بن إبراهيم بن الخطاب السمر قندي التوذى (حْكِي قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ، إِذْ رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ قَدَمًا، وَلَا يَضَعُ قَدَمًا، إِلَّا وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا هَذَا إِنَّكَ قَدْ تَرَكْتَ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ، وَأَقْبَلْتَ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ فِي هَذَا شَيْءٌ؟ قَالَ: مَنْ أَنْتَ عَافَاكَ اللَّهُ؟ فَقُلْتُ: أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.

قَالَ: لَوْلَا أَنَّكَ غَرِيبٌ مِنْ أَهْلِ زَمَانِكَ، مَا أَخْبَرْتُكَ عَنْ حَالِي، وَلَا أَطْلَعْتُكَ عَلَى سِرِّي.

ثُمَّ قَالَ لِي: خَرَجْتُ وَوَالِدِي حَاجًّا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ، مَرِضَ وَالِدِي فَقُمْتُ لِأُعَالِجَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ رَأْسِهِ إِذْ مَاتَ وَالِدِي اسْوَدَّ وَجْهُهُ، فَقُلْتُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فَجَذَبْتُ الْإِزَارَ عَلَى وَجْهِهِ فَغَطَّيْتُهُ، فَغَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ لَمْ أَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ وَجْهًا، وَلَا أَنْظَفَ مِنْهُ ثَوْبًا، وَلَا أَطْيَبَ مِنْهُ رِيحًا، يَرْفَعُ قَدَمًا وَيَضَعُ أُخْرَى، حَتَّى دَنَا مِنْ وَالِدِي فَكَشَفَ الْإِزَارَ عَنْ وَجْهِهِ، فَابْيَضَّ ثُمَّ وَلَّى رَاجِعًا، فَتَعَلَّقْتُ بِثَوْبِهِ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَنْ أَنْتَ الَّذِي مَنَّ اللَّهُ عَلَى وَالِدِي فِي أَرْضِ الْغُرْبَةِ؟ قَالَ: «أَوَمَا تَعْرِفُنِي أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبُ الْقُرْآنِ أَمَا إِنَّ وَالِدَكَ كَانَ مُسْرِفًا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، فَلَمَّا نَزَلَ اسْتَغَاثَ بِي، وَأَنَا غِيَاثٌ لِمَنْ أَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ» .

Sanad :

Imam Abu Lais As-Samarqandi Rh. — > Muhammed bin Ibrahim Ibn ul Khattab Rh. — > Sufiyan Sauri Rh.

Matan :

Muhammed bin Ibrahim Rh. (Mursalan) Imam Sufiyan Sauri Rh. se Naql karte hai ke Mai Tawaaf kar raha tha.

Maine Ek Shaks ko dekha ke wo Har Qadam par Durood hi pardta hai aur Koi Cheez Tasbeeh wa Tehleel waghairah Nahi pardta.

Maine Usse pucha : Iski Wajeh (Yaani Har qadam par Durood pardne ki Wajeh) kya hai ?

Usne Pucha : Tu Kaun hai ?

Maine Kaha : ke Mai Sufiyan Sauri Rh. hu.

Usne Kaha : Tu apne Zamaane ka Yak-ta na hota, Toh Mai na Bataata aur Raaz na Kholta.

Phir usne Kaha : ke mai (aur) Mere waalid HAJJ ko jaarahe the.

Ek Jagaah pahunchkar Mera baap Bimaar hogaya.

Mai Ilaaj ka Ahtemaam karta raha ke Ek Din Unka Inteqaal hogaya aur Muh Kaala hogaya.

Mai Dekh-kar Ranjeedah (Ghamgheen) Huwa aur “Inna-lillaah” pardhi aur Kapde se unka Muh Dhaak diya.

Itne me Meri Aankh Lag-gayi.

Maine Khwaab me dekha ke Ek Sahaab Jinse Zyaada Haseen maine Kisi ko Nahi dekha aur Unse Zyaada Saaf Sutra Libaas Kisi ka Nahi Dekha aur Unse zyaada Behtirin Khushbo maine Kahi nahi Dekhi.

Tezi se Qadam badaaye Chale aarahe hai.

Unhone Mere baap ke Muh par se Kapda hataaya aur Uske Chehre par Haat Phaira, Toh Uska Chehra Safaid hogaya.

Wo Waapis Jaane Lage, Toh maine Jaldi se unka Kapda Pakard-liya aur Maine Kaha : Allah tala Aap par rahem Farmaaye, Aap Kaun hai ke Aap ki Wajeh se Allah Tala ne Mere baap par Musaafarat (Safar ki Halat) me Ahsaan Farmaaya ?

Wo Kehne lage ke Tu Mujhe Nahi Pehchaanta ?

Mai Muhammed bin Abdullah SAW Sahaab e Quraan hu.

Yeh Tera Baap Bada Gunaah-gaar tha, Lekin Mujh par Kasrat se Durood Bhejta tha.

Jab Uspar Musibat Naazil huwi, Toh Mai Uski Fari-yaad ko pahuncha.

(Tambeeh ul Ghafileen : Safa 325, wa Isnaaduhu HASAN MURSAL, Bi-Shawaahid)

Scan page : Tambeeh ul Ghafileen

Ruwaat ki Tehqeeq Yeh hai ke

1 – Imam Abu Lais As-Samarqandi Rh. Al Mutawaffa 373 Hij. Mashoor Imam, Muhaddis, Faqi aur Imam ul Huda hai.

(Taajut Taraajim : Safa 310)

(Seer Alamun Nubula : Jild 16 : Safa 322)

Scan page : Taajut Taraajim

Scan page : Seer Alamun Nubula

2 – Imam Abu Lais Rh. ke Waalid ka Naam Muhammed bin Ibrahim Ibn Khattab At-Tauzi Rh. hai aur Aap ke Halaat Al Insaab Lis Sama’ani : Jild 3 : Safa 103, Al Lubaab Lil Abul Hasan Ash-Shaybani : Safa 228 me Maujood hai.

Scan page : Al Insaab Lis Sama’ani

Scan page : Al Lubaab Lil Abul Hasan Ash-Shaybani

Aap Rh. se 2 Logo ne riwayat kiya hai.

1 – Imam Abu Lais Samarqandi Rh.

2 – Abu Jafer Muhammed bin Makki Rh.

Aur Imam Ibn Abdul Barr Rh. Al Mutawaffa 463 Hij. Ek Raavi ke bare me Farmaate hai ke ‘Usse 3 ya 2 Aadmiyo ne riwayat ki, Lehaaza wo MAJHOOL Nahi hai.’

(Al Estazkaar : Jild 1 : Safa 180)

Imam Abu Jafer an-Nahaas Rh. Al Mutawaffa 338 Hij. Farmaate hai ke ‘aur Jisse 2 riwayat kare, Toh wo Majhool Nahi.’ (An Naasikh wal Mansookh : Jild 1 : Safa 171)

Tafseel Yaha par Maujood hain.

https://ulamaehaqulamaedeoband.wordpress.com/2016/06/21/jis-majhool-raavi-se-2-ya-2-se-zyaada-raavi-riwayat-kare-toh-wo-majhool-baaqi-rehta-balke-maqbool-hojaata-hai/

Lehaaza Aap Rh. MAJHOOL Nahi, Balke Maqbool hai.

3 – Imam Sufiyan bin Saeed As-Sauri Rh. Al Mutawaffa 161 Hij. Bhi SIQA Hai. (Taqreeb : Raqm 2445)

Algarz Yeh Saari Tafseel Maloom huwa ke “Al Qurba Li Ibn Bashkwaal” waali riwayat ki 2 Shahid Maujood hai, Jinki Wajeh Uski Sanad HASAN Li-ghairihi Darje ko Pahunch-jaati hai.

Aur HASAN Li-ghairihi Khud Ahlehadees Hazraat ke Nazdeek HUJJAT Hai. (Nail ul Autaar : Jild 9 : Safa 22)

Scan Page :

Lehaaza Yeh riwayat Khud Ahlehadees hazraat hi ke Usool me Qaabil e Qubool hai.

Aiteraaz no 1 :

Ghair Muqallideen ka Aiteraaz hai ke

Yeh Waqiye me hai ke Nabi e Karim SAW ne Ghair Mehram par Haat phairah, Kya Aap SAW ki Tauheen Nahi hai ?

Al – Jawaab :

Yeh Waqiya Khwaab ka hai, Iska Bedaari se koi Ta’alluq NAHI hai.

Chunaanche,

1 – Hazrat Shaykh ul Hadith Maulana Zakarriya Rh. ne is Waqiye Khwaab ke Waqiyaat ke Tahet Zikr Farmaaya hai.

Is Waqiye se Pehle Fazaail e Durood me Ek Maqaam par, Hazrat Shaykh Rh. Ek Baab Tehreer Farmaate hai “Murde ko Khwaab me Dekhne ka Amal”

(Fazaail e Amaal : Jild 1 : Fazaail e Durood : Safa  , Yaseen Book Depot, New Delhi)

(Fazaail e Amaal : Jild 1 : Fazaail e Durood : Safa 746, Deeniyat Edition)

Scan page : Deeniyat Edition

aur Isi Baab ke Tahet Maulana Zakarriya Sahaab Rh. ne Is Waqiye ko Zikr kiya hai, Jisse Maloom huwa ke Hazrat Shaykh ke Nazdeek Yeh Waqiya Khwaab hi ka hai.

Ek Nukhta :

Jis Saf-he par Maulana Zakarriya Rh. ne Yeh Baab Bandhe hai, Waha se Is  Waqiye tak, Jitne bhi Darmiyaan me GHAIR e NABI ke Waqiyaat ke Hazrat Shaykh Rh. ne Naql Farmaaye hai, wo Sab KHWAAB hi ke Waqiyaat hai.

Hazrat Shaykh Rh. ke Is Manhaj se bhi Yeh Baat waazeh horahi hai ke Unke Nazdeek bhi Yeh waqiya Khwaab hi ke Mutalliq hai.

Dusra Nukhta :

Imam Sufiyan Sauri Rh. ka Yeh Waqiya (Jisme Aurat ka Zikr hai), Usko Zikr karne se pehle, Maulana Zakarriya Sahaab Rh. ne Isi tarah ke 2 Waqiyaat aur Zikr Farmaaye hai.

Ek Abdul Waahid bin Zaid Rh. ka Waqiya hai (Jisme Khwaab ka Zikr hai) – Yeh pura Waqiya ki Tafseel ke saat ‘Kitaab ul Manaamaat Li Ibn Abi Dunya’  ke Hawaale se upar guzar chuka hai.

Dusra Sufiyan Sauri Rh. ka hi Ek aur Waqiya hai. (Jisme Aurat ke Ba-jaaye, MARD ka Zikr hai aur Khwaab ka bhi) – Yeh Waqiya Abu Lais Samarqandi Rh. ki Kitaab, Tanbeeh ul Ghaafileen ke hawaale se Tafseel ke Saat upar Guzar chuka.

Ghaur Farmaaye ! Maulana Zakarriya Sahaab Rh. ki Is Manhaj aur Tarteeb se bhi yeh baat Waazeh horahi hai ke wo Yeh Bataana chah rahe hai ke Yeh Waqiya bhi Khwaab hi ke Mutalliq hai.

Kyunke Agar-che is riwayat me Khwaab Zikr NAHI hai, Lekin Dusri riwayaat Jo Hazrat Shaykh ne isse pehle Zikr ki hai.

Usme Khwaab ka Zikr Maujood hai.

Aur Khud Ghair Muqallideen ke Munaazir Abu Sohaib Dawud Arshad Sahaab Tehreer karte hai ke

Ek riwayat Dusri ki Tafseer karti hai. (Deen ul Haq : Jild 1 : Safa 669)

Scan page :

Lehaaza Jab Khud Ghair Muqallideen ke Nazdeek Yeh Qaida hai ke Ek riwayat Dusri riwayat ki Tafseer aur Wazaahat karti hai.

Toh Aapke Isi Usool ki Rooshni me Dusri riwayaat  Wazaahat kar rahi hai ke Yeh Waqiye Jispar Aapko Aiteraaz hai, Yeh Daraasal Khwaab ka Waqiya hai.

Phir Ispar Aiteraaz Karna Kaise SAHEEH Hoga.

Neez Yeh Tarteeb aur Manhaj  Shaykh Zakarriya Rh. ka Apne Ghar ka NAHI hai, Balke Yeh Manhaj Daraasal

2 – Imam Sakhaawi Rh. Al Mutawaffa 902 Hij. ka hai.

Imam Sakhaawi Rh. ne Is Waqiye ko Zikr karne se pehle wahi 2 Waqiyaat ka Zikr Farmaaya hai, Jo Hazrat Shaykh ne Zikr kiya.

Phir baad me is Waqiye ko (Yaani Sufiyan Sauri Rh. ke Waqiya ko (Jisme Aurat ka Zikr hai. Usko) Naql Farmaaya hai.

Dekhiye, Al Qaul ul Badii Lis Sakhaawi : Safa 445-446.

Scan page :

Maloom huwa ke Imam Sakhaawi Rh. bhi yahi Bataana chah-rahe hai ke Yeh Waqiya Khwaab hi Mutalliq hai.

3 – Imam Ibn Bashkwaal Rh. Al Mutawaffa 578 Hij. ne Apni Kitaab ‘Al Qurba’ me Ek Baab Bandha hai :

باب اسم الملك الذي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته

Is Baab me Hazrat Ma’az bin Jabal Rdh. ki riwayat Zikr karne ke baad, Imam Ibn Bashkwaal Rh. ne 2 riwayaat Zikr Farmaayi hai.

Ek Sufiyan Sauri Rh. ki Jisme Aurat ka Zikr hai, (Jispar Ghair Muqallideen ko Aiteraaz hai)

Dusra Abdul Wahid bin Zaid Rh. ka Qissa (Jisme Khwaab ka ZIKR hai)

Dekhiye, Al Qurba Li Ibn Bashkwaal : Jild 138-141.

Scan page :

Maloom huwa ke Imam Ibn Bashkwaal Rh. bhi Khwaab waali riwayat ko Laa-kar Yahi Bataaya hai ke Yeh Sufiyan Sauri Rh. ka Qissa Jisme Aurat ka Zikr hai, wo Khwaab hi ke Mutalliq hai.

Neez Ghair Muqallideen ke Muhaddis, Zubair ali Zai bhi Tasleem Karte hai ke Yeh Waqiye Khwaab ka hosakta hai. (Al Hadees : Shumaar no 66 : Safa 6)

Scan page :

Lehaaza Jab Muhaddiseen ne Apne Manhaj wa Tariqe aur Tarteeb se aur Shaykh Zakarriya Rh. ne Apne Baab (Chapter) ‘Khwaab me Murdo ko Dekh-ne ka Amal’ ke Zariye, Yeh Bataaya hai ke Unke Nazdeek yeh Waqiya Khwaab hi ke Mutalliq hai.

Aur phir saat saat Ahlehadees Aalim ne bhi iski Gun-jaaish bataayi hai.

Toh Is waqiye ko Bedaari me Mehmool karna BAATIL aur MARDOOD hai.

Tambeeh :

Zubair Ali zai ne is riwayat ko Jhooti riwayat Qaraar diya hai, Halaanka Unka Yeh Kehna Mardood hai, Kyunke Unko is riwayat ki Sanad Nahi Mili thi, Jaisa Khud Unhone kaha hai.

Dekhiye, (Al Hadees : Shumaar no 66 : Safa 6)

Scan page :

Lekin Humne iski SANAD pesh ki hai, aur Phir is riwayat ki 2 Shahid bhi Maujood hai Jiski tafseel Humne upar Zikr ki hai, Lehaaza Shahid ke saat Milkar Yeh riwayat Hasan Li-ghairihi Ban-jaati hai, Jo ke Ghair Muqallideen ke Nazdeek HUJJAT hai.

Phir Mazeed Lagta hai ke zai Sahaab Khwaab ki Sharii Haisiyat se bhi Be-khabar hai.

Khwaab ki Sharii Haisiyat :

Ahadees me Maujood hai (Jiska Khulaasa hai) ke

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مُوسَى قَالَا: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةَ؛ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»

3 Aadmi Marfu ul Qalam Hai (Yaani Sharii Qanoon Ki Zad Se Mehfooz Rehte hai) Unme Se Ek Soone Waala Hai Jab Tak Ke Wo Bedaar Na Ho.

(Mustadrak Al Haakim Ma’a Talkhees Liz Zehbi : Jild 2 : Safa 67, Hadees no 2350, Imam Haakim Rh. aur Imam Zehbi Rh. ne is riwayat Muslim ki Shart par SAHEEH Kaha hai)

Scan page :

Maloom huwa ke Jab tak koi Banda Soya huwa hai aur Khwaab dekh raha hai, Toh Uspar koi Sharii Fatwa Nahi Lagega.

Lehaaza Jab Khwaab par Koi Sharii Fatwa nahi hai, Toh Is Waqiye par Aiteraaz Kyun ?

Neez Basa-auqaat Zaahiri taur par Khwaab Kharaab Maloom hota hai, Lekin Uski Ta’abeer Achi aur Umdah hoti hai.

Masalan,

1 – Imam waliuddin Tabrezi Rh. Al Mutawaffa 741 Hij. Ek riwayat Naql Farmaate hai ke

عَن أمِّ الْفضل بنت الْحَارِث أَنَّهَا دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ حُلْمًا مُنْكَرًا اللَّيْلَةَ. قَالَ: «وَمَا هُوَ؟» قَالَتْ: إِنَّهُ شَدِيدٌ قَالَ: «وَمَا هُوَ؟» قَالَتْ: رَأَيْتُ كَأَنَّ قِطْعَةً مِنْ جَسَدِكَ قُطِعَتْ وَوُضِعَتْ فِي حِجْرِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتِ خَيْرًا تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غُلَامًا يَكُونُ فِي حِجْرِكِ»

Hazrat SAW Ki Phuphi Hazrat Umme Fazl Bint Haaris Rdh. Ne Ek Khwaab Dekha aur Wo Anhazrat SAW Ki Khidmat e Aqdas Me Haazir Huwi Aur Arz Kiya Ke

Ya Rasoolullah SAW ! Aaj Raat Maine Ek Bura Khwaab Dekha Hai.

Aap SAW Ne Farmaaya : Ke Wo Kya Khwaab Hai ?

Inhone Farmaaya : Ke Wo Bahut Hi Saqt Hai

Aap SAW ne Farmaaya : Ke Bataao Toh Sahi Wo (Khwaab) Kya Hai ?

Hazrat Ummul Fazl Rdh. Ne Arz Kiya : Ke Maine Khwaab Hai Gooya Aap SAW Ke Jism e Mubarak Se Ek Tukda Kaat Kar Meri Good Me Rak Diya Gaya Hai.

Anhazrat SAW ne Farmaaya Ke Tumne Bahut Acha Khwaab Dekha Hai (Uski Ta’abeer Yeh Hai ) Ke Insha-Allah, Meri Laqte Jigar Beti Hazrat Fatima Rdh, Ke Yaha Ladka Paida Hoga Jo Tumaari Ghod Me Khelega.

(Umme Fazl Rdh. Farmaati hai ke)

Chunaanche, Sayyidina Hussain Rdh. Paida Huwe aur Meri Ghod Me Khele Jaisa Ke Huzur Saw Ne Irshaad Farmaaya Tha.

(Mishkaatul Masaabih : Hadees no 6171)

Scan page :

Yeh riwayat Imam Haakim Rh. Al Mutawaffa 405 Hij. ne Apni Kitaab ‘Al Mustadrak Lil Haakim’ me Naql Farmaayi hai.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُ حُلْمًا مُنْكَرًا اللَّيْلَةَ، قَالَ: «مَا هُوَ؟» قَالَتْ: إِنَّهُ شَدِيدٌ، قَالَ: «مَا هُوَ؟» قَالَتْ: رَأَيْتُ كَأَنَّ قِطْعَةً مِنْ جَسَدِكَ قُطِعَتْ وَوُضِعَتْ فِي حِجْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتِ خَيْرًا، تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غُلَامًا، فَيَكُونُ فِي حِجْرِكِ» فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحُسَيْنَ فَكَانَ فِي حِجْرِي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(Mustadrak Haakim : Jild 3 : Safa 194, Hadees no 4818, wa Isnaaduhu SAHEEH Mursal)

Neez, Yahi riwayat SAHEEH Sanad ke Imam Ahmed bin Hanbal Rh. ne Musnad e Ahmed : Jild 44 : Safa 449, Hadees no 26878 me Naql Farmaayi hai.

Scan page : Mustadrak Haakim

Scan page : Musnad e Ahmed

Ghaur Farmaaye !

Ba-zaahir Khwaab Kitna Buraa tha, Ke Khud Umme Fazl Rdh. Usse Ghabraa Rahi thi aur Batlaane ko Bhi Taiyyaar nahi thi.

Magar Huzur SAW Ke Kehne par Inhone Bayaan Kiya Aur Phir Jab Aap SAW ne Ta’abeer Bayaan Farmaayi  Toh Wo Khush Qabri Thi.

2 – Imam e Azam Abu hanifa Rh. Al Mutawaffa 150 Hij. ke Mutalliq Mashoor hai ke Aap Rh. ne Huzur SAW ki Qabar e Mubarak ko Khola, aur Aap SAW ki Haddiyo ko Jama kiya hai aur Jab Is Khwaab ki Ta’abeer Imam Ibn Sireen Rh. se puchi gayi, Toh Unhone Farmaaya :

Ke Allah tala Tumaare Zariye se Sunnato ko Zinda karega.

Tafseel :

 

Ghaur Farmaaye ! Khwaab Ba-zaahir Kitna bura tha Lekin Uski jo Ta’abeer Imam ibn Sireen Rh. ne Bataayi hai ke Usko Aaj bhi Saari dunya Aankho se Dekh rahi hai.

—- > Isi Tarah Taarekh ki baad Kitaabo me Mazkoor hai ke

Hazrat Haarun Rasheed Rh. Ke Biwi Zubeda rh. ne Khwaab Dekha Ke Kaseer Ta’adaad Maqlooq Jama Hokar Usse Zinah Kar Rahe Hai.

Jab aankh khuli toh behad pareshaan huwi,

Ghabraahat ki koi intehaa na thi. Aakhir jab is khuwaab ki taabeer batlaayi gayi toh maloom huwa ke unse koi aisa kaam liya jayega jisse beshumaar maqlooq ko faiziyaab hogi (Yaani Beshumaar Makhlooq ko Faida Pahunchega).

Chunaanche Aisa Hi Huwa Usne Naher e Zubeda Khudwaayi, Jo Iraaq Arab Ke Ek Bahut Bade Hisse Ko Sairaab Karti Hai aur Aiyyaam Hajj Me Mashriq wa Maghrib Ke Musalmaan Usse Faiziyaab Hote Hai, Jo Isi Khuwaab Ki Taabeer Hai. (Mussala Rashaad ul Akhiyaar : Safa 51, Jeed Barqi Press, Delhi)

Dekhiye ! Khwaab Ba-zaahir Kitna Kharaab Nazar aaya Hai, Lekin Uski Ta’abeer Kitni Umda Hai.

—- > Taarekh ul Islaam : Jild 12 : Safa 738 me Ek Waqiye Maujood hai ke

Hussain bin Yauhan al Baawari Rh. Al Mutawaffa 587 Hij. (Jo ke Shaikh Saaleh hai, Taarekh ul Islaam : Jild 12 : Safa 12, wo) Farmaate hai ke

كنتُ فِي مدينة الخان فجاءني رَجُل فسألني عَنْ رؤيا، قَالَ: رَأَيْت كَأَنّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفّي. فقلت: هَذِهِ رؤيا الكبار، وإنْ صَدَقَتْ رؤياك يموت إمام لا نظير لَهُ فِي زمانه. ……. قَالَ: فَمَا أمسينا حَتَّى جاءنا الخبر بوفاة الحافظ أبي موسى

Khaan ke Shaher me tha ke Ek Shaks ne Mujhse sawaal kiya ke maine Khwaab me dekha ke Rasoolullah SAW ki WAFAAT hogayi hai.

Toh Maine Uske jawaab me kaha ke AGAR Tere Khwaab Sach-cha hai, Toh Uski Ta’abeer yeh hai ke Koi Aisa Imam Faut hoga, ke Us Zamaane me Uska Nazeer koi na hoga (Yaani us Zamaane me Us Jaisa dusra koi na Hoga).

Chunaanche Shaam se pehle hi yeh Khabar aayi ke Shaykh ul Islaam, Hafiz Abu Musa al Madeeni Rh. Al Mutawaffa 581 Hij. wafaat paachuke hai.

Scan page : Taarekh ul Islaam

Wazaahat :

Yeh Saare Waqiyaat se Yeh baat Maloom horahi hai ke Agarche Khwaab Ba-zaahir Bura Nazar aaye, Toh Yeh koi Gustaaqi aur Be-adbi ki Baat nahi hai, Kyunke Khwaab par koi Sharii Fatwa Nahi Lagsakta, Jaisa ke Khud Nabi SAW ne Waazeh kiya hai

Toh phir Ghair Muqallideen ka waswasa ke Huzur SAW ne Ghair Mehram  par Kaise Haat phaira, BAATIL wa MARDOOD hai, Kyunke Baat aachuki hai ke Agar Khwaab Ba-zaahir bura Nazar aaye, Lekin Phir bhi uspar Koi Fatwa Nahi Lagsakta.

Aur Ghair Muqallideen hazraat se Guzaarish hai ke Aise Fuzool aiteraazaat karne se Bache, Taake Unki Ilmi Jehaalat Saamne na Aaye.

Neez Baaz Jaahil Ghair Muqallideen Isko Khwaab ka waqiya Tasleem karne ke bawa-jood, Huzur SAW ki Tauheen aur Gustaaqi Qaraar dete hai.

Aise Nadaan Hazraat ki Khidmat me arz hai ke

Umme Fazl rdh. ki riwayat hai ke Khwaab me ‘Aap SAW Ke Jism e Mubarak Se Ek Tukda Kaat kar, Umme Fazl Rdh. ke God me Rakh diya gaya’.

Yeh Hadees Aapke Manghadak Usool aur Kam Ilmi ki wajeh Tauheen aur Gustaaqi honi chahiye na ?

Pas, Allah tala Humko SAHEEH Samajh aur Haq baat ko Qubool karne ki Taufeeq Aata Farmaaye……Aameen.

Aiteraaz no 2 :

Ghair Muqallideen ka Aiteraaz hai ke

Yeh Waqiye me hai ke Nabi e Karim SAW Apne Inteqaal ke baad is Dunya me Waapis aaye hai, Kya Yeh SAHEEH hai ?

Al – Jawaab :

Upar Tafseel guzar chuki, ke Yeh Khwaab ka waqiya hai, aur Saheeh Ahadees se Saabit hai ke Nabi SAW ko Khwaab me dekha Jaasakta hai,

Lehaaza Yeh bhi Aiteraaz Fuzool aur Bekaar hai.

Aiteraaz no 3 :

Tausuf ur Rehman Sahaab Ek baar phir Jhoot ka Sahaara lete huwe, Kehte hai ke Yeh Waqiya Mushkil khushaayi ki Dawat deta hai.

Al – Jawaab :

Yeh Tausuf ur Rehman Khaalis Khiyaanat aur Baddiyaanti hai.

Kyunke Isi waqiye me Maujood hai ke Jab Imam Sufiyan Sauri Rh. ne Us Lardke se pucha ke Yeh Tera Durood kya Cheez hai, Toh Usne Kaha :

Mai apni Maa ke saat Hajj ko gaya tha, Meri Maa wahi Rehgayi (Yaani Margayi).

Uska Muh kaala hogaya aur Uska Pait phul gaya.

Jisse Mujhe Yeh Andaaza huwa ke Isse Koi Bahut Bada saqt Gunaah huwa hai, Maine ALLAH TA’ALA KI TARAF DUA KE LIYE HAAT UTAAYE .

Toh Maine Dekha ke tihaama (Hijaaz) se Ek Abar aaya………

(Fazaail e Amaal : Jild 1 : Fazaail e Durood : Safa 765, Yaseen Book Depot, New Delhi)

(Fazaail e Amaal : Jild 1 : Fazaail e Durood : Safa 754, Deeniyat Edition)

Scan page : Fazaail e Amaal, Deeniyat Edition

Lehaaza Isme Ulta yeh likha hai ke Us Lardke ALLAH TA’ALA se DUA ki hai, Jo ke TAUHEED hai.

Apni Taraf se Jhoot bolkar Maulana Zakarriya Sahaab Rh. par Ilzaam lagaane me, Tausuf ur Rehman ko Sharm aani chahiye.

Pata nahi, Kyun Ghair Muqallideen ke Ulama Awaam ko aise Dhoke dete hai ?

Pata nahi ke Qiyaamat ke din wo Allah ko kya Jawaab ?

Pas, Aise Jhoote Muqariro ke Shar aur Dhoko se Allah tala Hamaari aur Saari Ummat e Muslimah ki Hifaazat Farmaaye……Aameen.

Sawaal :

Ghair Muqallid Ahlehadees Hazraat ke Mudarris, Hafiz Abdul Mannan Noorpuri Sahaab Kehte hai ke

Imam Bukhari Rh. Chote hi the ke Unki Aankhe Jaati rahi.

Unki Waalida ne Bahut Duaaye ki, ke Bach-che ki Binaayi waapas Aajaaye, Chunaanche Ek Dafa Khwaab me HAZRAT IBRAHIM AS KO DEKHA, Toh Unhone Walida ko Khush-khabri di ke Allah tala ne Tere Bete ki Binaayi waapis kardi.

Subaah huwi toh Dekha ke Binaayi Lauti huwi thi.

(Miraatul Bukhari : Safa 171)

Scan page :

Isi waqiye ko Shaykh Abdus Salaam Mubarakpuri Ghair Muqallideen ne Seeratul Bukhari : Safa 54 par Likha hai.

Scan Page :

Ahem Nukhta :

Ghair Muqallideen Fazaail e Amaal ke is Waqiye par Aiteraaz karte hai ke Nabi ne Us Aurat kaise Dekha, Kaise Haat Phaira, Halaanke Nabi toh Hayaa aur Paak Daamini waale the, Nabi Kisi Aurat ki Taraf Dekh-te bhi Nahi the.

Phir Kya Yeh Nabi ki Shaan me Gustaaqi Nahi hai ??

Hum Kehte hai ke Aap ke Ahlehadees Ulama ne Imam Bukhari Rh. ke Mutalliq Yeh Jo Waqiya Likha hai ke Unki Walida ne Hazrat Ibrahim AS ko Dekha hai aur Ibrahim AS ne Unse Guftagu Farmaayi hai.

Kya Aapki Zehniyat aur Usool wa Soch ke Mutaabiq Yeh Hazrat Ibrahim AS ki Shaan me Gustaaqi nahi hai, Kya Har Nabi Hayaa aur Paak Daamini waale Nahi hote ?

Kya Hazrat Ibrahim AS ki Shaan me Gustaaqi nahi hai.

Agar Koi Humse Yeh kahe hai ke Imam Bukhari Rh. ki Walida ka Yeh Waqiye Khwaab ka hai aur Khwaab par koi Sharii Fatwa Nahi Lagta,

Toh Hum bhi Kehte hai ke Fazaail e Amaal me Maujood Aurat par Haat Phairne waala Waqiya bhi Khwaab hi Mutalliq hai (Jaisa ke Tafseel Guzarchuki), Uspar bhi Koi Sharii Fatwa Nahi Lagsakta.

Lekin Koi Andha Ghair Muqallid Phir bhi Na-Maane, Toh Hamaari Guzaarish hai ke Aap Yeh 2 Maulwiyo par Kya Sharii Fatwa hoga ?

Kya Yeh Log Aisi Waqiyaat Apni Kitaabo Likh-ne ke baad, Jo ke Aapki Zehniyat, Soch ke Mutaabiq Gustaaqi aur Be-admi hai, Momin Baaqi hai ?

Neez, Isi Waqiye me Zikr hai ke Ibrahim AS ne Imam Bukhari Rh. ki Waalida Rh. ko Khabar di “ ke Allah tala ne Tere Bete ki Binaayi waapis kardi ”.

Jabke Ibrahim AS Waafat Paachuke hai, Unke Dunya me Maujood Logo ki Ilm wa Halaat Kaise maloom hogaye.

Aapke Soch wa Fikr ke Mutaabiq, Kahi is Waqiye me Ilm e Ghaib ki Buh Nahi aarahi hai ?

Ispar bhi koi Tabseraah aur Nazar e Inaayat Farmaaye….aur Kuch Fatwa Lagaaye !

Pas, Allah tala se Dua hai ke Allah tala Haq Baat ko Qubool karne ki Tauseeqi Aata Farmaaye  aur Nadaan wa Jaahil Ulama Jinse Deen wa Dunya me Khasaraa ho, Jo Ulama e Sooh se (Ahle Baatil ho), Unse Hamaari aur Puri Ummat e Muslima ki Hifaazat Farmaaye…..Aameen.

Advertisements

2 thoughts on “Fazail e Amaal par Waswasa Part 20 (Aurat ke Pait par Haat Phairne ke Waqiye par Aiteraaz ka Muh-tord Jawaab)

 1. Asslamualkum
  aap ki khidmat me arj ye hai ki agar aap ki ijazat ho to
  fazaile amal pe kiye gye jitne aitraz ka apne is website pe jawab diya hai
  usko kitabi shakal de du….
  maine pehle bhi apse rafta krne ki kosis ki hai par apki traf se koe jawab ni aya
  ab is msayel ko kitabi sakal me lane ki shakt zarurat hai aap jaisa farmaye agar ijazat ho to
  mai isko kitabi shakal de du taki ummat gair muqalliddin ki wsawis se ummat bach ske
  Min janib – Abdul Karim Qasmi
  Gorakhpur (U.P)
  7388464226

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s