4 Din Qurbaani par Ghair Muqallideen ki Pesh karda Jubair Ibn Mut-im Rdh. ki riwayat ka Ilmi Jayeza.

Ghair Muqallideen Aaj kal yeh Shor Macha Rahe hai ke Qurbaani 4 Din Masnoon hai aur Yeh Hadees se Saabit hai, Unki Mashoor aur Masboot Hadees Jo Jubair Ibn Mut-im Rdh. se Marwi hai, Uska Tehqeeqi Jawaab Mulaaheza Farmaaye :

Hadees no 1 :

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: ” كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ “

Sanad : Imam Ahmed Rh. –> Abul Imaan Rh. –> Saeed bin Abdul Aziz Rh. AN –> Sulaiman bin Musa Rh. AN –> Jubair Ibn Mut-im Rdh. –> Huzur SAW.

Matan : Huzur SAW ne Farmaaya ke Tashreeq ke Tamaam Din Zabah Karne ke Din hai. (Musnad e Ahmed : Jild 27 : Safa 317, Hadees no 16752)

Scan Page :

ahmd 27_Page317

Is Hadees par Ghair Muqallideen ki Bunyaad hai Jiski Wajeh se unka kehna hai ke Qurbaani 4 din karna Jayez hai.

Lekin Unka Is Hadees se Istedlaal kai Wujuhaat se saheeh nahi hai :

Al – Jawaab no 1 :

Is riwayat me Saeed bin Abdul Aziz Rh. Mudallis hai. (Tabqaat ul Mudalliseen Li Ibn Hajar : Safa 31)

Scan Page :

Continue reading

Advertisements

Sulaimaan Bin Musa Rh. Muhaddiseen ki Nazar me.

Sulaimaan Bin Musa Rh. Ad-Dimishqi Fuqaaha aur Muhaddiseen ke Nazdeek Zaeef, Munkar ul Hadees, Muztarib ul Hadees Qism ka raavi hai.

Unke bare Muhaddiseen ke Aqwaal Mulaaheza Farmaaye :

1 – Imam Bukhari Rh. Farmaate hai ke Munkar ul Hadees hai. (Elal e Tirmizi Kabeer : Safa 257, Hadees no 473)

Scan Page :

etk_Page257 - Copy

2 – Imam Abu Haatim Rh. Farmaate hai ke Sach-chayi uska Mahel hai aur Uski Baaz Hadeeso me Isteraab hai. (Al Jarah Wa Ta’adeel : Jild 4 : Safa 142, Raqm no 615)

Continue reading

Qurbaani ke Masle par Ghair Muqallideen ke Aiteraazaat ke Jawaabaat.

Aiteraaz : Ek Ghair Muqallid Aalim Sajid Nadwi Salafi Sahaab Ne Likha Hai Ke “Qurbaani Ki Muddat 4 Din Hai-Zilhajja 10,11,12,13”.

Scan Page :

20131013_145640

Al-Jawaab : Iska Khud Ghair Muqaallideen Ke Muhaddis E Asr Zubair Ali Zai Sahaab Se Sune.

و حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى

.Hazrat Abdullah Ibn Omar (Raz) Ne Farmaya  Qurbani Wale Din Ke Baad Do Din Qurbani Hai

(Muatta Imam Malik Vol  2 P 282 H No :2038)

Scan Page:

3

Ghair  Muqallid  Alim Zubair Ali Zai Ne Is Ki Sanad  Ko Sahih Kaha Hai,

(Mahnamah Al Hadees P 10 Shumarah No:44)      

2)Hazrat Abdullah Ibn Omar (Raz) Ne Farmate The  Qurbani Wale Din Ke Baad Do Din Qurbani Hai (As Sunanul Kubra Baihaqi  Vol  9  P 297 )

Ghair Alim Zubair Ali Zai Ne Is Ki Sanad Ko Sahih Kaha Hai. ( Mahnamah Al Hades P 10 Shumarah No:44) 

3) Hazrat Ali (Raz) Farmate Hai Ke Qurbani Ke Teen Din Hain. ( Ahkamul Quran Tahavi Vol  2  P 205 H No: 1569) Is Ki Sanad Hasan Hai.

4) Hazrat Abdullah Ibn Abbas (Raz) Ne Farmaya Qurbani Ke Din Ke Baad Do Din Qurbani Hai , Aur Afzal Qurbani Nahar  Wale(Eid Ke) Din Hai.

( Ahkamul Quran Tahavi Vol  2  P 205 H No: 1571)

Is Ki Sanad Hasan Hai.

5) Hazrat Anas Bin Malik (Raz) Ne Farmaya Qurbani Nahar Wale (Eid Ke) Din Ke Baad Do Din Qurbani Hai. ( Ahkamul Quran Tahavi Vol  2  P 206h No: 1576) Is Ki Sanad Sahih  Hai.

Scan  Pages:

2

1

Is Ke Bilmuqaabil  Aiyyam E Tashreeq Wali  Rivayat  Apni Tamam Sandon Ke Sath  Zaeef  Hain. Jaise

Riwayat No: 1 Munsnad E Ahmed : Jild 4 : Safa 82 , Hadees No 16752 Waali Riwayat Munaqteh Aur Zaeef  Hai .Sulaiman Ibn Mosa Iske Raavi Ne Jubair Ibn Mut-Im Ko Nahi Paaya.Imam Behaiqi Ne Is Riwayat Ke Bare Me Farmaaya “Mursal” Yaani Munqateh Hai. (As Sunan Ul Kubra : Jild 5 : Safa 239 , Jild 9 , Safa : 295)

Imam Tirmizi(Rah) Ki Taraf Mansoob  Kitaab Ul Ilal Me Imam Bukhari (Rah) Se Riwayat Hai Ke Inhone Farmaaya Sulaimaan Ibn Mosa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Sahaba Me Se Kisi Ko Bhi Nahi Paaya  (Al Ilal Ul Kabeer : Jild 1 : Safa 313)

Is Ki Taeed Isse Bhi Hoti Hai Ke Ksi Saheeh Daleel Se Yeh Saabit Nahi Hai Ke Sulaimaan Ibn Mosa Ne Hazrat Jubair( Raz) Ko Paaya Hai.

Aane Waali Riwayat No 2 Se Bhi Yahi Saabit Hota Hai Ke Sulaimaan Ibn Mosa Ne Hazrat Jubair Ibn Mut-Im ( Raz) Se Riwayat Nahi Suni.(Neez Dekhiye : Nasb Ur Raaya : Jild 3 : Safa 61)

Riwayat No 2: Saheeh Ibn Hibaan (Al Ihsaan : 3843 , Dusra Nusqa : 3854) Al Kaamil Li Ibn A’adi (Jild 3 : Safa 1118 , Dusra Nusqa : Jild 4 : Safa 260)  As Sunan E Kubra Lil Behaiqi ( Jild 9 : Safa 295-296) Musnad E Baz-zaar ( Kasf Ul Astaar : 27/2 , Hades No : 1126) Wagaira  Me Sulaiman Ibn Moosa An Abdur Rehman Ibn Abi Hussain “ Ki Sanad Se Marwi Hai Ke Saare Aiyaam E Tashreeq Me Zubaah Hai.Yeh Riwayat 2 Wajeh Se Zaeef  Hai:

1) Hafiz Baz-zaar Ne Kaha : Abdur Rehman Ibn Abi Hussain Ki Jubair Ibn Mut-Im Se Mulaaqaat Nahi Huwi.

(Al Bahruz –Zakhaar : Jild 8 : Safa 364 , Hadees 3444 , Neez Dekhiye Nasb Ur Raaye : Jild 3 : Safa 61 , Tamheed , Nusqa E Jadeeda : Jild 10 , Safa : 283)

2) Abdur Rehman Ibn Abi Hussain Ki Tauseeq Ibn Hibban (Kitaab Us Siqaat : Jild 5 : Safa 109) Ke Alaawa Kisi Aur Se Saabit Nahi Lehaaza Yeh Raavi Majhool Ul Haal Hai

Riwayat No 3: Tabraani ( Al Mujam Ul Kabeer : Jild 2 : Safa 138 , Hades : 1583)

Baz-Zaar ( Al Bahrul Zakhaar : Jild 8 : Safa 363 , Hadees No 3443 ) Baihaqi  (As Sunan Ul Kubra : Jild 5: Safa 239 – Jild 9 : Safa 292) Dar E Qutni  (As Sunan : Jild 4 : Safa 284 , Hadees No : 4711)

Suwaid Ibn Abdul Aziz Ki Riwayat Marfu Sanad Se Naql Ki Gayi Hai Ke Tamaam Ayyaam E Tasrih Me Zubaah Hai Lekin Iska Bunyaadi Raavi Suwaid Ibn Abdul Aziz Zaeef  Hai (Dekhiye : Taqreeb Ut Tehzeeb : 2692 )

Hafiz Haisami Ne Kaha Jamhoor Imamo Ne Unhe Zaeef  Qaraar Diya Hai (Majumua Az Zawaid : Jild 3 : Safa 147)

Riwayat No 4 :   Tamaam Ayyaam E Tashriq Me Zubaah Hai ( Sunan E Darqutni : Jild 4 : Safa 284 , Hades No : 4713 , As Sunan Ul Kubra Lil Behaiqi : Jild 9 : Safa 286)

Yeh Riwayat 2 Wajeh Se Mardood Hai.Iska Raavi Ahmed Ibn Isa Al Khash-Shaab Sakht Majrooh Hai (Lisaan Ul Mizaan : Jild 1 : Safa 240-241)

2. Amr Ibn Dinar Ki Jubair Ibn Mutim (Raz) Se Mulaaqaat Saabit Nahi. (Al Mausooatul Hadeessiya : Jild 27: Safa 317)

(Note) Aiyyam E Tashreeq Wali  Rivayat  Apni Tamam Sandon Ke Sath  Zaeef  Hain, Us Ko Sahih Ya Hasan Qarar Dena Ghalat Hai

Aiyyaam E Tashriq Ki Tafseel Hum Ne Ghair Muqallid Aalim Zubair Ali Zai Ki ( Mahnamah Al Hades  Shumarah No:44) Se Naqal Ki Hai, Taake Gahir Muqallideen Ko Qubool Kar Ne Me Asaani Ho.

Aiteraaz : Sajid Nadwi Salafi Sahaab Likhte Hai Ke “(Qurbaani Ke Ghost Ko ) Muta-In Taur Par 3 Hisso Me Baantna Kisi Sarheeh Saaf Nas (Ayaat Ya Hadees) Se Saabit Nahi.

Scan Page :

20131013_150135

Al-Jawaab : ( Sunan E Behaiqi : Jild 5 : Safa 240 )  Hazrat Alqama Ki Riwayat Karda Hadees Se 3 Hisse Karna Saabit Hai.

Scan Page :

سنن البيهقي5_Page240

Ab Sawaal Ghair Muqallideen Hazraat se Hai ke Unke Nazdeek Kaunsa Aalim Haq par hai ??