Tasbeeh (Praying Beads) par Zikr Karna Nabi SAW se Saabit hai.

Tasbeeh par Zikr Karna SAHEEH Hadees se Saabit hai.

Imam Tirmizi Rh. Al Mutawaffa 279 Hij. Farmaate hai ke

حدثنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، أنه أخبره عن سعيد بن أبي هلال، عن خزيمة، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، عن أبيها، أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نواة، أو قال: حصاة تسبح بها، فقال: «ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك». هذا حديث حسن غريب من حديث سعد

Huzur SAW Hazrat Sa’ad bin Abi Waqqaas Rdh. ke Saat Ek Aurat ke paas Gaye, aur Aurat ke Saamne Gutliya ya Kankariya thi, Jispar wo Tas-beeh Pard rahi thi……..

(Sunan Tirmizi : Hadees no 3568)

Scan Page :

Is riwayat ke Ruwaat ki Tehqeeq Darj e zail hain :

1 – Imam, Hafiz Abu Isaa Muhammed bin Isaa at-Tirmizi Rh. Al Mutawaffa 279 Hij. Siqa, Hafiz ul Hadees aur Sahaab e Sunan hain. (Ikmaal Tehzeeb ul Kamaal : Jild 10 : Safa 305) Continue reading

Ek Majlis ki 3 Talaaq 3 hi Hoti hai Part 3 (Fatima bint Qais Rdh. ki riwayat).

Ek Majlis ki 3 Talaaq 3 hi Hoti hai Part 3 (Fatima bint Qais Rdh. ki riwayat)

Hadees no 1 :

Imam, Hafiz ul Hadees, Muhammed Ibn ul Muzaffer Rh. Al Mutawaffa 379 Hij. Farmaate hai ke

أخبرنا حاجب بن أركين، قثنا محمد بن خالد، قثنا أبي، قثنا سلمة، قثنا الحسن بن صالح، عن مغيرة، قال: سمعت الشعبي , يقول: حدثتنا فاطمة بنت قيس , «أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة» ، طلقها ثلاثا جميعا

Imam Sha’abii Rh. Farmaate hai ke Humse Fatima bint Qais Rdh. ne Kaha : ke Unko Unke Shohar ne 3 Talaaqein di. Toh Rasoolullah SAW ne Unke Liye Koi Sukunat aur Nafqa Muqarrar Nahi kiya. Fatima Rdh. Kehte hai ke Unke Shohar ne Unko ‘Ek Saat 3 Talaaqein’ di thi.

(Hadees e Abil Hussain Ibn ul Muzaffar AN Haajib : Makhtoota : Safa 251 [حديث أبي الحسين بن المظفر عن الحاجب مخطوطہ : ص 251])

Scan Page :

Is Sanad ke Ruwaat ki Tehqeeq Yeh hain : Continue reading

Ulama e Deoband (Maulana Tariq Jameel DB.) par Aiteraaz Part 2 (Usmaan Rdh. ke Valime ki Hadees ko Apni Taraf se Bayaan Karne) ka Jawaab.

Aiteraaz :

Ghair Muqallideen ke Shaykh Tauseef ur Rehman  Maulana Tariq Jameel Sahaab par Hadeesein Gardne ka Ilzaam Lagaate huwe Kehte hai ke

Maulana Tariq Jameel Sahaab ne Ek Hadees Bayaan ki, ke Usmaan Rdh. ne Sadqa kiya aur Allah ne In’aam ke Taur par Unki Shaadi Jannat ke Hur se Kardi. Raat ko Ibn Abbas Rdh. ko Khwaab aaya, aur Ibn Abbas Rdh. ne Kaha:

ke Ya-Rasoolullah ! Aap Kaha Jaarahe hai, Aapse Milne ko Ji Chah rahe hai.  Nabi SAW ne Jawaab diya : ke Aaj Hum Faarigh Nahi, Aaj Usmaan Rdh. ne Allah ke Naam par Sadqa kiya. Allah ne Uske Badle me Usmaan Rdh. ka Nikaah Jannat ke Hur se Kardiya. Uska Valima Qaayam kiya.  Aaj Saare Nabi Uska Valima Khaane Jaarahe hai.

Phir Tauseef ur Rehman ne Mufti Zar wali Khan Sahaab ka Tabserah Naql kiya ke Maulana Tariq Jameel Sahaab ke Bayaan me Ahteyaat Nahi hai. aur Pata Nahi wo Kaunsi Company se Hadeesein Lete hai.

Aakheer me Khud Tauseef ur Rehman ne Maulana par Ahadees e Rasool  Gardne aur Apni Taraf se Banaakar Sunaane ka Ilzaam Lagaaya hai.

Suniye,

 

Al – Jawaab :

Aadmi ko Itni Jaldi Fatwa Nahi Dena Chahiye, Agar Koi Hadees Bawajood Talaash ke Nahi Milrahi hai. Toh Jisse Suni hai, Usse Puch-le. Beghair Tehqeeq ke, Is Tarah Apni Raaye Qaayem Karke Fauran Fatwa Dene koi Achi Cheez Nahi hai.

Algarz Mufti Zarwali Khan Sahaab DB ho ya Koi Ghair Muqallid, Unka Maulana Tariq Jameel Sahaab par Aiteraaz Barhaal Ghair SAHEEH aur BAATIL hai. Isliye ke Maulana ne Yeh Hades Qatan Apni Taraf Bayaan Nahi ki. Balke Yeh Hadees Aslaaf ke Kutub me Maujood hai. aur Iski Sanad bhi Mazboot hai. Chunaanche, Continue reading

Ulama e Deoband (Maulana Tariq Jameel DB.) par Aiteraaz (Apni Taraf se Hadeesein Bayaan Karne) ka Jawaab.

Aiteraaz :

Ek Ghair Muqallid Madani Sahaab Kehte hai ke Maulana Tariq Jameel Apni Taraf se Hadeesein Bayaan Karte hai, Jo Kitaab-o-Sunnat me Nahi hoti. Yaani Hadeesein Gard-te hain.

Kehte hai ke Masalan Jabir bin Abdullah Rdh. ki riwayat me Maulana Tariq Jameel Sahaab ne Zubaah ki Huwi, Bakri ka Waapas se zinda hone ka Waqiya Apni Taraf se Banaakar Sunaaya hai. Iska Zikr Kisi Hadees ki Kitaab me Nahi hai. (Yaani Mausoof Madani Sahaab Kehna Chahre hai ke Maulana Sahaab Yeh Hadees ko Apni Taraf Gard-kar Bayaan kiya hai)

 

Al – Jawaab :

Jab Aadmi ke Andar Bad-Gumaani, Kibr aur Takabbur Aata hai aur Apne Aap ke bare me Yeh Tasawwur Karne Lagta hai ke Hum Sab Hadeesein Jaante hai, Toh Is Tarah ke Jahilaana Aiteraazaat Karke Apni Jehalat ka Saboot Deta hai.

Ji Haa ! Yeh Ghair Muqallid Madani Sahaab Maulana par Aiteraaz par Nahi,  Apni Jehalat ka sabot Derahe hai. Kyunke Inhone Kabhi Nabi SAW ke Mojizaat par Likhi Jaane waali Kisi bhi Imam ya Muhaddis ya aalim Kitaab tak Nahi Pardhi.

Agar Pard-lete, Toh Apni Jehalat ka Izhaar Nahi Karte.

Algarz Bakri ke zinda Hone ka Waqiya, Imam Muhammed Ibn ul Munzir Rh. Al Mutawaffa 302 Hij., Hafiz Ibn Kaseer Rh. Al Mutawaffa 774 Hij., Imam Abu Nuaim Rh. Al Mutawaffa 430 Hij., Imam Taqiuddin al Maqrezi Rh. Al Mutawaffa 845 Hij. aur Hafiz Ibn Hajar Rh. Al Mutawaffa 852 Hij. Waghairah Aimma wa Huffaaz ne Bayaan kiya hai. Jiski Tafseel Yeh hain :

Continue reading

Ek Majlis ki 3 Talaaq 3 hi Hoti hai Part 2 (SAHEEH Bukhari se Hazrat Owai-mir Rdh. ki riwayat)

Ek Majlis ki 3 Talaaq 3 hi Hoti hai Part 2 (SAHEEH Bukhari se Hazrat Owai-mir Rdh. ki riwayat)

DALEEL se Pehle Yeh Jaanna Behtar hoga ke Li’aan Kise Kehte hai ?

Jab Shohar ya Biwi me se Koi Ek ya Dono Ek Dusre par Saraahatan Zinaa ki Tohmat Lagaaye. Toh Us Waqt Li’aan kiya Jaayega. Ba-sharte ke Li’aan ki Shartein Puri Ho.

aur Li’aan ka Tariqa Yeh hain ke Shohar Pehle 4 Martaba Kahega ke Mai Allah ki Qasam Khaakar Kehta hu ke Mai Apne Biwi Falaah bint Falaah par Jo Zinaa ki Tohmat Lagaayi hai, Usme Main Sach-cha Hu.

Aur Paanchwi Martaba me Yeh Izaafa Karega ke Agar Mai Meri Biwi par tohmat Lagaane me Jhota hu, Toh Mujh par Allah ki La’anat ho.

Uske baad Biwi 4 Martaba Kahegi ke Mai Allah ki Qasam Khaa-kar Gawaahi Deti hu ke Mera Shohar Mujh par Zinaa ki tohmat Lagaane me Jhoota hai aur Paanchwi Martaba me Yeh Izaafa Karegi  ke Agar Mera Shohar Mujh par Zinaa ki Tohmat Lagaane me Sach-cha ho, Toh Mere upar Allah ka Ghazab ho.

Aur Li’aan se Nikaah Nahi toot-ta. Balke Haakim ya Qaazi ke Fasq Karaane se Nikaah Khatam hota hai. Yahi Wajeh hai ke Imam Bukhari Rh. ne Baab Bandha hai

باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان

ke Li’aan aur Li’aan ke baad Talaaq ka Bayaan. (SAHEEH Bukhari : Safa 1050)

Scan Page :

Aur Aane waali riwayat me bhi Yahi Zikr hai ke Li’aan ke Baad Jab Sahaabi Rdh. ne Apni Biwi ko 3 Talaaqein di, Toh Huzur SAW ne Usko Naafis KARDIYA. Lehaaza SIRF Li’aan se Nikaah Nahi toot-ta.

Ab DALEEL Mulaaheza Farmaaye :

Sahel bin Sa’ad Saa’adi Rdh. ne Ibn Shahaab Zuhri Rh. Al Mutawaffa 125 Hij. ko Khabar di hai ke

أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها» قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم

Owai-mir Rdh. Rasoolullah SAW ke paas Aaye, Phir Kaha :

Aye Allah ke Rasool SAW ! Ek Aadmi Apni Biwi ke saat Dusre Aadmi ko Paaye, Toh Kya wo Usko Qatal Karde, Phir Tum Usko (Qisaas me) Qatal Kardoge yaw o Kya Kare ?

Rasoolullah SAW ne Farmaaye : ke Tera aur Teri Biwi ke bare me Allah ne Hukm Naazil Farmaa diya hai. Pas Jaa aur Usko Le-aa.

Sahel Rdh. Kehte hain ke Mai Logo ke saat Rasoolullah SAW ke Paas Haazir Tha ke wo Dono ne Li’aan kiya. Jab Dono Li’aan se Faarigh hogaye Toh Hazrat Owai-mir Rdh. ne Kaha : Ya Rasoolullah ! Ab Agar Mai Isko Apne Paas Rakhunga, Toh Matlab Yeh Hoga ke Maine Uspar Jhoot Bola hai.

Yeh Kehkar Rasoolullah SAW ke Hukm dene se Pehle hi Unhone Apni Biwi ko 3 Talaaqein Dedein. (Saheeh Bukhari : Hadees no 5308)

Scan Page :

Aur Abu Dawud ki riwayat me Alfaaz hain ke

فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Owaimir Rdh. ne Apni Biwi ko Rasoolullah SAW ke Saamne 3 Talaaqein Di, Toh Rasoolullah SAW ne Use Naafis Kardiya. (Sunan Abu Dawud : 2250, Shaykh Albaani ne Is Hadees ko SAHEEH Kaha hai, Sunan Darqutni : Hadees no 3704)

Scan Page : Sunan Abu Dawud

Scan Page : Sunan Darqutni

Maloom huwa ke Ek Majlis ki 3 Talaaqein 3 hi Shumaar hoti hai. Kyunke Owaimir Rdh. ne Huzur SAW ke saamne hi 3 Talaaqein di thi. Toh Huzur SAW ne Usko Ek Nahi Qaraar diya, Balke 3 Talaaq ko Naafis bhi Kardiya.

Ek Majlis ki 3 Talaaq 3 hi Hoti hai Part 1 (Quraan e Paak se DALEEL).

Ek Majlis ki 3 Talaaq 3 hi Hoti hai aur Yeh Quraan e Paak se Saabit hai. Daleel Darj e zail hain :

Allah Ta’ala Farmaate hai ke

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ….. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Talaaq 2 Martaba hai. Phir Dastoor ke Mutaabiq Rokna hai ya Ahsaan ke saat Chor-na hai…..Phir Agar Shohar Biwi ko Teesri Talaaq bhi Dede, Toh Biwi Shohar ke liye HALAAL Nahi Hogi, Yaha tak wo Kisi Dusre Shohar se Nikaah na Karle. (Sureh Baqarah : 229-230)

Ghaur Farmaaye !

Allah tala ne Farmaaya ke ‘الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ’ Talaaq 2 Martaba hai. Phir Kaha ke ‘فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ’ Phir Agar Shohar Biwi ko Teesri Talaaq bhi Dede, Toh Biwi Shohar ke liye HALAAL Nahi Hogi.

Note :

‘فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ’ se Teesri Talaaq Muraad hai. Jaisa ke Imam ul Mufassireen, Imam Abdullah bin Abbas Rdh. ne Isi Aayat ki Tafseer me Farmaaya hai ke ‘إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره’  Agar Kisi ne Apni Biwi ko 3 Talaaqein dedi ho, (Toh) wo Uske liye Halaal Nahi Hattaa ke wo Kisi aur Mard se Nikaah na Kare.

Is riwayat ki Sanad Yu hain : Continue reading

‘‘فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره’’ ki Aayaat Abdullah bin Abbas Rdh. ke Nazdeek Aam hai.

Imam Ibn Abi Haatim Rh. Al Mutawaffa 327 Hij. Farmaate hai ke

حدثنا أبي، ثنا عارم، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويهزها به

Sanad :

Imam Ibn Abi Haatim Rh. — > Aarim Rh. — > Hammaad bin Zaid Rh. — > Yahiya bin Ateeq Rh. — > Muhammed bin Sireen Rh. — > Ibn Abbas Rdh.

Matan :

‘فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره’ ki Tafseer me Sahaabi e Rasool Abdullah Ibn Abbas Rdh. Kehte hai ke [Agar Shohar Apni Biwi ko 3 Talaaq Dede], Toh Biwi Shohar ke liye Halaala Nahi Hogi, Yaha tak wo Aurat Kisi Dusre Mard se Nikaah Na Karle. aur wo Shohar Usse Watii Na Karle. (Tafseer Ibn Abi Haatim : Jild 2 : Safa 423, Hadees no 2231) Continue reading

Fazail e Amaal par Waswasa Part 20 (Aurat ke Pait par Haat Phairne ke Waqiye par Aiteraaz ka Muh-tord Jawaab)

Ghair Muqallideen Ahle hadees Firqa e Ahlehadees Awaam ko Dhoka dete huwe Fazaail e Amaal me Maujood ek Waqiye ko Naql Karke, GHALAT Bayaani se Kaam lete hai aur Bichaare Kam Ilm Logo ko Dhoka dete hai.

Dekhiye,

Al – Jawaab :

Jis Waqiye par Aiteraaz Kiya gaya hai, Usko Ek Baar Mulaaheza Farmaaye :

Hafiz Abu Nuaim Rh. Hazrat Sufiyan Sauri Rh. se Naql karte hai ke Mai Ek dafa Baher jaaraha tha.

Maine ek Jawaan ko dekha ke Jab wo Qadam utaata hai ya Rakhta hai, Toh Yu Kehta hai.

اللهم صلي محمد وعلى آل محمد

Maine usse pucha :

Kya Kisi Ilmi Daleel se Tera Yeh Amal hai ? (Ya Mahez apni Raaye se) ?

Usne pucha : Tum Kaun ho ?

Maine Kaha : Mai Sufiyan Sauri (Rh. hu).

Usne Kaha : Kya Iraaq waale Sufiyan ?

Maine Kaha :  Ha !

Kehne laga : Tujhe Allah ki Maarifat Haasil hai ?

Maine Kaha : Haa hai.

Usne pucha : Kis Tarah Maarifat Haasil hai ?

Maine Kaha : Raat se Din Nikalta hai, Din se Raat Nikalta hai, Maa ke pait me Bach-che ki Surat paida karta hai.

Usne Pucha : Kuch nahi Pehchaana.

Maine Kaha : Tu Kis Tarah Pehchaanta hai ?

Usne Kaha : Kaam ka Pokhta (Pakka) Iraada  karta hu, Usko Faskh karna Pardta hai aur Kisi Kaam ke karne ki Thaan Karleta hu, Magar nahi Karsakta.

Isse maine pehchaan liya, ke Koi Dusri Hasti hai Jo Mere kaamo ko Anjaam deta hai.

Maine Pucha :  Yeh Tera Durood kya Cheez hai ?

Usne Kaha : Mai apni Maa ke saat Hajj ko gaya tha, Meri Maa wahi Rehgayi (Yaani Margayi).

Uska Muh kaala hogaya aur Uska Pait phul gaya.

Jisse Mujhe Yeh Andaaza huwa ke Isse Koi Bahut Bada saqt Gunaah huwa hai, Maine ALLAH TALA KI TARAF DUA KE LIYE HAAT UTAAYE .

Toh Maine Dekha ke tihaama (Hijaaz) se Ek Abar aaya.

Usse Ek Aadmi Zaahir huwa.

Usne Apna Mubarak haat Meri Maa ke Muh par Phaira, Jisse wo Bilkul Raushan hogayi aur Pait par Haat Phaira, Toh Warum bilkul Jaata raha.

Maine ne Arz kiya : ke Aap Kaun hai ke Meri aur Meri Maa ki Musibat ko Dur kiya,

Unhone Farmaaya : ke Mai Tera Nabi SAW hu.

Maine Arz kiya : Mujhe koi Wasiyat ki-jiye.

Toh Huzur SAW ne Farmaaya : ke Jab koi Qadam Rakha kare ya Uthaaya kare

اللهم صلي محمد وعلى آل محمد

Padhaa-kar.

(Fazaail e Amaal : Jild 1 : Fazaail e Durood : Safa 765, Yaseen Book Depot, New Delhi)

(Fazaail e Amaal : Jild 1 : Fazaail e Durood : Safa 754, Deeniyat Edition) Continue reading